Проект - Заедно от разстояние

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Да останем заедно от разстояние: общностите и служителите във взаимна ангажираност за подкрепа в условията на епидемична обстановка. Интегрираната кампания е с фокус върху Златица и района, училищата и детските градини от Пирдоп и Златица, здравеопазването в Средногорието, инвалиди, служителите и техните семейства в условията на COVID-19 и императивите на социалната дистанция. Бързо адаптиране на програмата за социална отговорност за региона и календара на предвидените външни и вътрешни събития: 1) Приоритети в партньорската програма с община Златица: здравеопазване, образование от разстояние, сигурност. 2) Алтернативно провеждане на събития вместо отмяната им: онлайн проекти, индивидуални кампании, партньорства от разстояние. 3) Пренасочване на допълнителни средства за дарения

целева група

- Ученици и учители от Златица и Пирдоп. Децата от региона. - Местните общности. Организации в областта на културата и здравословния живот; - Жители на селата от общ. Златица с ограничен достъп до здравни услуги; - МБАЛ Пирдоп: пациенти и медици; - Инвалиди; - Деца в неравностойно положение: национално ниво; - Служителите и техните семейства. Достигане чрез насочена комуникация по целеви проекти, кампания в местните медии, национални медии, вътрешните информационни канали (за служителите)

продължителност

Девет месеца, април - декември 2020 г. Кампанията модифицира съобразно обстоятелствата и свързва с цел по-висока ефективност няколко заложени в цялостната политика за социална отговорност и в календара на вътрешни и външни събития проекта, сега с отчетлив фокус върху: приоритетни дейности съобразно нуждите на общностите, по-висока степен на ангажираност на служителите и семействата им, осигуряване на свързаност и подпомагане на екипността в условията на социална изолация.

дейности по проекта

1) Партньорска програма с община Златица с преподредба на приоритетите; 2) Целеви извънредни дарения: - Детските градини и училища в Пирдоп и Златица; - МБАЛ Пирдоп; - Клубовете на инвалида; - МЗ; - „Промяната“ на Reach for Change. 3) Осъществяване на планираните събития по алтернативен начин вместо отмяната им: - „Денят на детето“: театър „Възраждане“ с онлайн пиеса за децата от Средногорието; - „Фестивал сред природата с Аурубис“: иновативен формат на индивидуално бягане и колоездене с регистрация през обща платформа, вместо групово събитие; - „Летни академии“: музика и фотография - дистанционни курсове; - „Лятно училище за деца на служители“: интерактивно пътуване „Моето семейство е моят отбор“; - „Гордея се с труда на моите родители“: онлайн среща за професиите с Pavel Kolev & Icaka; - „Зелената седмица“: засаждане на билки у дома; - „Седмица по безопасност и здраве“: дистанционни срещи с психолози за изолацията; - Фотоконкурс „Биоразнообразие“ вместо открити уроци за Натура 2000; - На кино от вкъщи: билети за служителите - стрийминг на Master of Art; - „Средногорието – природа и история“: индивидуални фотопленери; - Дистанционно популяризиране за Златица.

резултати

Резултатите са: По 1) Партньорска програма, Златица: обновени медицински кабинети в селата и заплащане на медиците; Реновиране на детската градина, читалища, спортно игрище, система за видеонаблюдение в града и селата, климатични системи и др. - докато са затворени заради извънредната епидемична обстановка. По 2) Целеви извънредни дарения: - Детските градини и училища в Средногорието: оборудване за дистанционно обучение, термокамери; - МБАЛ: подкрепа за COVID-19 отделението; - Клубове на инвалида в региона: ваучери за храна - МЗ: закупуване на консумативи и медикаменти; - „Промяната“: подкрепа за деца в неравностойно положение. 3) Всички събития са осъществени от разстояние, вместо отменени и е осигурена свъзаност с подкрепата за местните общности.