Проект - АЕЦ „Козлодуй” и природата – съвместно съжителство

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

Проектът бе вдъхновен едновременно от мотото на АЕЦ „Козлодуй” - „Енергия за чиста природа” и на Световния ден на околната среда за 2020 г. – „Time for nature” . Целта му бе чрез изразните средства на фотографията да се представи богатството на биоразнообразието в региона около атомната централа и ролята на екологично чистото електропроизводство като фактор за неговото съхранение.

целева група

Кампанията бе насочена към работещите в АЕЦ и техните семейства, местната общност и гостите на град Козлодуй, партньорите на атомната централа и широката общественост.

продължителност

януари – декември 2020 г.

дейности по проекта

АЕЦ „Козлодуй” е приела като своя устойчива политика опазването на околната среда, израз на което е провеждането всяка година на инициативи свързани с отбелязване на Световния ден на околната среда, Деня на река Дунав, Световния ден за засаждане на дръвче и др. В конкурса се включиха служители на АЕЦ и членове на техните семейства с над 200 снимки, отразяващи биологичното разнообразие в района около атомната централа, в който има четири защитени зони от общоевропейската мрежа НАТУРА 2000. В обектива на фотографите попаднаха редица защитени видове - птици, бозайници, насекоми, цветя и др. Проектът включваше следните основни дейности: обявяване на конкурса и събиране на фотографии от участниците; оценка и обявяване на резултатите, реализиране на мобилна изложба със снимки от конкурса и интересна информация относно включените животински и растителни видове по случай Световния ден на околната среда, 5 юни; изработване на календар за 2021 г. и книга – фотоалбум със снимки от фотоконкурса.

резултати

АЕЦ „Козлодуй” целенасочено и последователно работи за опазване и подобряване качеството на околната среда, израз на което е и членството на Дружеството в Глобалния договор на ООН. Сред основните принципи в Договора е подемането на инициативи, стимулиращи поемането на по-голяма отговорност към околната среда. Чрез проекта бе ефективно ангажирано вниманието на обществеността към биоразнообразието и ролята на чистата енергия за опазването и устойчивото развитие на екосистемите в региона.