Проект - Програмата "Work That Fits Your Life" като част от стратегията „Баланс работа и личен живот“

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

В HPE вярваме, че работата не е животът ни –тя трябва да се вписва хармонично в него. Основна цел е балансирана интеграция на личен живот и работа, като дава добавена стойност на служителя, спомагайки за намаляване на стреса, подобряване на преживяването, увеличаване на положителните емоции. Програмата осигурява възможност хората ни да се съсредоточат върху най-важното за тях в различни етапи от живота –нов член в семейството, връщане на работа, пенсиониране, загуба на близък. Така насърчаваме цялостното благополучие и даваме сигурност и баланс, за да могат служителите ни да изграждат дългосрочна кариера с нас, да запазим доверието в компанията и заедно да изградим стабилна и успешнa развиваща се корпоративна култура. Политиките част от програмата са описани в секция "дейности по проекта"

целева група

Програмата е насочена към всички служители в компанията, като те имат гъвкавост при използването на предоставените им възможности и придобивки. Инициираме и провеждаме обучителни вътрешни сесии за запознаване с програмите, разясняваме и обсъждаме възникналите въпроси през различни канали: работни срещи, въвеждащи и регулярни сесии, бюлетини. Служителите имат непрекъснат достъп до всички вътрешни ресурси, както и възможността да се свържат с вътрешен консултант при необходимост.

продължителност

Имплементирането на програмата "Work That Fits Your Life" бе направено през 2019 година. Тя е средство за осъществяване на стратегията, която е насочена към благополучието на служителите. Програмата е целогодишна и е част от ДНК-то на компанията. 2020-та година е първата пълна година от приложението й, като програмата е една от основните дългосрочни цели на HPE.

дейности по проекта

- Платен родителски отпуск: 26 седмици платен отпуск след раждане/осиновяване на дете за майки и бащи (осиновители) при 100% месечно възнаграждение. Така служителите имат време и възможност да се посветят в грижи за семейството - Подкрепа за плавно връщане на работа: за родители, желаещи облекчен режим и намалено работно време - възможност плавно да се отделят от детето и да възстановят своя работен ритъм - Подкрепа за служители с предстоящо пенсиониране до 1 година. Целим облекчаване на прехода с работа на непълно работно време за определен период. Подкрепяме преминаването от работен към неработен режим и осигуряваме приемственост - Уелнес петъци: 1 петък от месеца служителите приключат работа 3 часа по-рано. Така ги насърчаваме да участват в доброволчески инициативи, да се фокусират върху физическото или емоционалното си здраве, да отделят време за хоби, личностно или кариерно развитие или да посветят време на себе си и семейството си. Това време се изплаща на 100% и не се отработва - Подкрепа при загуба на близък: 10 дни платен отпуск - Безусловна работа от вкъщи: в контекста на Covid-19 всеки, който се чувства несигурен да работи от офиса, може да работи дистанционно.

резултати

* стабилно позициониране на компанията на пазара * целесъобразно реорганизиране на вътрешно-фирмените работни процеси * поддържане и повишаване на работната мотивация, ефективност и ефикасност * повишаване на ангажираността * тенденция за плавно намаляване на текучеството * пряка полза за семействата и близките на служителите * утвърждаване на доверието към компанията * грижа за физическата и психическата стабилност на служителите * увеличаване броя на желаещите да се възползват от платения родителски отпуск * 100% усвояване на политиката Уелнес петъци