Проект - Провеждане на онлайн обучения „Емоционалната интелигентност в бизнес контекст"

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Целта на проекта е провеждане на вътрешнокорпоративни екипни онлайн обучения „Емоционалната интелигентност в бизнес контекст" с цел придобиване на нови знания и умения за психологическа устойчивост и справяне с VUCA (нестабилност, несигурност, сложност и несигурност) на съвременния свят в контекста на Covid-19 чрез активно ангажиране на хора със зрителни увреждания.

целева група

Всички служители на компанията.

продължителност

Продължителността е 3 месечна. Нашият ангажимент, съчетан с признанието за влиянието на нашия бизнес модел върху света, определя нашата стратегия за КСО. От жизненоважно значение е не само да поемаме отговорност за действията си като компания, но да инвестираме в бъдещето си като общност. Поради тази причина ние избрахме да подкрепим редица каузи както в световен мащаб, така и на местно ниво, за да гарантираме, че можем да окажем въздействие там, където е най-необходимо.

дейности по проекта

Организираните онлайн обучения обхванаха над 50 участници.

резултати

Бизнесът се нуждае не само от ум, но и от сърце. Организирането на обучения по емоционална интелигентност, които се водят от хора със зрителни увреждания имаше силен трансформиращ ефект върху всички участници, доказателство за което са последвалите обратни връзки и допълнителни срещи.