Проект - Коледни благотворителни кампании "Заедно да сгреем едно детско сърце" в полза на Програма "Топъл обяд"

Компания

Категория

Награда за маркетинг, свързан с кауза

Описание на проекта

цел на проекта

Благотворителната Коледна кампании "Заедно да сгреем едно детско сърце" чрез продажбата на Коледни и новогодишни картички цели да осигури средства за реализирането на Програма "Топъл обяд" на БЧК. Тя се реализира за 17-та поредна година през уч. 2020/21 г. и цели да осигури безплатна храна всеки учебен ден в училище на нуждаещи се деца от социалнослаби семейства в цялата страна. До момента е предоставен безплатен обяд на общо 19 034 уязвими деца в страната (общо 1 426 779 обяда). Основни цели на Програмата са осигуряването на здравословно и пълноценно хранене на деца от уязвими групи (сираци, деца на безработни родители, от многодетни семейства и др.), привличането и задържането в училище на учениците, превенция на отпадане и мотивация за учебен труд.

целева група

Нуждаещи се деца от социалнослаби и многодетни семейства, сираци, полусираци, с трайно безработни родители. Те трябва да отговарят на определени критерии, като основни аргументи те да бъдат включени в проектите са недостигът на финансови средства, поради безработица, ниски доходи и/или липса на такива, ограничена възможност за пълноценно хранене.

продължителност

Коледната кампания "Заедно да сгреем едно детско сърце" се реализира от м. ноември до м. януари всяка година от 2007 г. до сега. От всяка закупена благотворителна коледна или новогодишна картичка със знaка на БЧК от каталога на Уникарт, компанията дарява средства за безплатна храна на деца в нужда.

дейности по проекта

От 2007 г. до момента „Уникарт” ЕООД и БЧК организират Коледни благотворителни кампании "Заедно да сгреем едно детско сърце" чрез продажбата на Коледни и новогодишни картички. Кампанията е част от инициативите на „Партньорска мрежа за благотворителност” на БЧК и набира средства в полза на програма „Топъл обяд”. Някои деца очакват Дядо Коледа да сбъдне само една тяхна мъничка мечта–да имат всеки ден храна на масата и да могат да ходят на училище. През изминалата година те не са могли да бъдат в клас поради бедност. За тях безплатният обяд, осигурен от БЧК е единственият начин да се върнат в училище, далече от опасностите на улицата. От всяка закупена коледна и новогодишна картичка от каталога на Уникарт, компанията дарява средства в помощ на едно детe. Партньорската мрежа за благотворителност на БЧК е създадена през 2004 г. с цел да подпомага БЧК при набирането на средства за Програма „Топъл обяд“ и други благотворителни инициативи. През настоящата учебна година (2020/2021) 1 473 нуждаещи се деца от цялата страна получават безплатна топла храна в училище всеки учебен ден.

резултати

Програма Топъл обяд” - данни, факти, цифри: • Стартира през декември 2004 година. 17 години устойчивост. • Осигурена храна за 19 034 деца. • Предоставени средства до момента в размер на 2 853 558 лв. – 1 426 779 обяда "Уникарт" ЕООД е предоставила над 100 000 лв. до момента (или над 50 000 безплатни обяда за нуждаещи се деца)