Проект - Стратегия за обучение и рaзвитие на служителите на Hewlett Packard Enterprise Bulgaria (HPE)

Компания

Хюлет-Пакард ГДБС ЕООД

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Стратегията за обучение и развитие на HPE използва вътрешни ресурси при анализ на нуждите, разработване и водене на обучения, предоставяйки на служителите уникална възможност да бъдат едновременно обучители и обучаващи се в различни програми. Същевременно чрез доброволчески инициативи, служителите предават знания и умения извън компанията - към обществото, НПО сектора, партньорски образователни институции. Стратегията спомага за непрекъснатото професионално и личностно развитие на служителите. Те от своя страна, инвестират придобитите знания и умения в целеви групи от обществото чрез мрежа от НПО и институционални партньори, спомагайки за повишаване на тяхната квалификация. Насочена навътре и навън, стратегията на HPE добавя стойност към качеството на социалния климат в България.

целева група

В основата си стратегията за обучение и развитие на HPE се реализира от служители за служители. Достъпна е за всички и е разработена съобразно нуждите на отделни целеви групи. Освен стандартните вътрешнокорпоративни канали за популяризиране значителна част от комуникацията разчита на служители-посланици, които ангажират и въвличат свои колеги по различните теми.

продължителност

Стратегията включва разнообразие от програми с различна тематика, продължителност и регулярност. Продължителността им варира от еднодневни сесии до целогодишни обучителни програми.

дейности по проекта

Стратегията се осъществява посредством цикъл от програми: BoardOn! - 6 обучения за основни професионални умения и работни навици Elevate - 9-месечна програма, развиваща уменията за управление на екипи и проекти Skilling the Future – програма за продължаващо идентифициране на стратегически умения и организиране на обучения за тяхното усвояване, водени от сертифицирани вътрешни обучители Sofia Associated Facilitators – локална програма за акредитиране на вътрешни обучители, които непрекъснато разширяват и обогатяват портфолиото и съдържанието на обученията Knowledge Lab Sharing Session - сесии за обмен на преносими практически знания, приложими в широк кръг от социални и професионални роли (Excel, Lean Six Sigma, Трудово законодателство, Photoshop, китара) Езикови курсове от служители за служители - вътрешни обучители водят езикови курсове по български, руски, немски и италиански език Доброволчески Обучителни Инициативи - служители споделят своята експертиза, с целеви групи, в партньорство с НПО сектора и образователни институции (описани детайлно в секция "Партньори и тяхната роля в проекта").

резултати

Резултатите от BoardOn! показват по-бързо уеднаквяване качеството на обслужване на клиенти между нови и дългогодишни служители 45% от участниците в първото издание на Elevate са повишени на лидерски роли по време на или веднага след края на програмата Skilling the Future-след 11 сесии и 226 участника, интересът към програмата продължава да расте. Акредитирани вътрешни обучители: 2018г.-14, 2019г.-25 и за 2020г.-20 (8 теми) Резултатите от Knowledge Lab Sharing Sessions - разширен набор от знания и умения със социална и професионална насоченост, повишена мотивация и подобрена комуникация между различни екипи и оргaнизации в компанията Езикови курсове-повишено ниво на владеенe на съответния работен език. 8 обучители, 4 езика, 100 човека успешно преминали през септември 2019 - април 2020