Проект - Безплатни Basics Курсове

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Голяма част от бизнесите в глобален аспект разчитат на развитието на технологиите и необходимостта от програмисти, дигитални маркетолози и дизайнери се засилва с всеки изминал ден и мнозина търсят работа именно в тези сфери. СофтУни предлага точно това. Безплатните курсове Programming Basics, Marketing Basics и Design Basics целят да запознаят всеки, който иска да навлезе в света на дигиталните професии, по плавен, разбираем и достъпен начин. Това дава възможност на хората да разберат дали сферата от която се интересуват е за тях и дали биха искали да продължат образованието си в нея.Курсистите имат възможност да учат със свое темпо, съобразено с личния им живот и работа, което дава възможност за професионално преквалифициране.

целева група

Безплатните курсове на СофтУни са насочени към всички, които имат желанието да навлязат плавно в избраната от тях сфера, да се запознаят с основните понятия и принципи. Няма ограничение за образование или възраст.

продължителност

Безплатните курсове на СофтУни съществуват още от старта му през 2013 г с Programming Basics. С появата на следващите ни ициативи Digital през 2016 г. и Creative през 2017 г. започват и безплатните Marketing и Design Basics курсове. За тях се провеждат на кампании по няколко пъти в годината и посещаемостта им се увеличава с всяка изминала година. През последната година кандидатствалите за Programming Basics надхвърлят 30 000 души, за Marketing Basics – 11 000, а за Design Basics - над 8000.

дейности по проекта

СофтУни работи с над 13 онлайн медии, които отразяват регулярно нашата работа по basics курсовете. Реализираме и минимум 10 на брой ПР материала годишно с цел популяризация. За всеки предстоящ бейсикс курс се изработва по 1 отделна статия в блог страниците на СофтУни. Всяка нова кампаниця за бейсикс обучения се популяризира и посредством имейл маркетинг и цялостни кампании в социалните мрежи. През 2020 година проведохме общо: 2 кампании за Design Basics с общо 9500 кандидати за годината 3 кампании за Marketing Basics с общо 11 800 кандидати за годината 9 кампании за Programming Basics с общо 24 000 канидати за годината Те включваха публикации в блога и социалните мрежи, медийни публикации, имейли и маркетинг в социалните мрежи. За всички тях са изработени над 250 дизайна от професионалния ни екип от дизайнери в рамките на годината.

резултати

Броят кандидати за бейсикс курсовете расте и поставя нови рекорди с всяка изминала година. По-впечатляващото обаче е, че 1/3 от всички включили се продължават напред в цялостните ни програми и придобиват нова професионална квалификация, а това означава, че голям процент от включилите се в основополагащото ниво наистина излизат с подобрени и новопридобити умения и качества, които са ключови за тяхната кариерна реализация.