Проект - ФинКултура: е-книга "Наръчник за здрави финанси: тайните на финансовото благополучие" - с благотворителна образователна кауза

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

В края на една безпрецедентна и трудна година, каквато беше 2020 г., експертите от УниКредит Булбанк анализираха и събраха в е-книга десетки полезни съвети на разбираем език, които да помогнат на хората да изградят финансов план за 2021 г. и да получат допълнителна увереност и по-добра финансова стабилност за себе си и семействата си. Съветите издадохме в напълно безплатна електронната книга „ФинКултура - Наръчник за здрави финанси: Тайните на финансовото благополучие“. В е-книгата хората получиха свободен достъп до ценно знание, а в същото време в за първите 10 000 свалени копия до края февруари 2021 г., УниКредит Булбанк дари по един лев в подкрепа на образователната фондация "Заедно в час". Още в началото на февруари, "тиражът" надхвърли 13 000 сваляния.

целева група

В обществото има консенсус за необходимостта от повишаване на финансовата култура на хора от всички сфери и възрасти, предвид известния образователен дефицит в тази сфера. В УниКредит вярваме, че колкото повече помагаме на хората -ученици, предприемачи, семейства -да се информират и учат непрекъснато как по-добре да управляват парите си, толкова по-предприемчиви, успешни и удовлетворени ще са те. В трудната 2020 г. решихме с е-книгата да помогнем на хората да планират своята по-успешна 2021-ва.

продължителност

Е-книгата е написана през 2020 г. Тя е част от новаторски образователен проект от инициативата Social Impact Banking на УниКредит Булбанк, който започна още през 2019 г. С развитието на ситуацията с COVID-19 през изминалата година адаптирахме съдържанието на книгата, така че да отговаря на актуалните нужди на хората. Например създадохме специалната поредица ФинКултура: Киберсигурност във връзка с нарастващото ползване на дигиталните канали за разплащане.

дейности по проекта

Е-книгата е кулминация на целогодишна работа в банката за повишаване на финансовата култура у нас. Наръчникът е част от ФинKултура – новаторски образователен проект от инициативата Social Impact Banking на УниКредит Булбанк. Ние вярваме, че физическата култура е за здраве. ФинКултурата – за здрави финанси. За да издадем книгата, преминахме през много етапи: Вътрешни обучения за колеги как се пише за уеб. Така развиваме уменията и на колегите в банката да представят по разбираем начин финансовите услуги. Подготовка и редакция на материали от няколко поредици през 2020 г., написани от колеги и публикувани чрез медийни партньорства. Сред тях: - ФинКуктура: Инвестиции - серия от материали на разбираем език за това как инвестираме - в медия партньорство - Финкулктура: Мобилни - серия от образователни материали за ползването на дигитални канали за управление на пари - Финкултура - Киберсигурност - серия от образователни материали как да се пазим в дигитална среда. Съставяне, дизайн и редакцията на е-книгата. Вътрешен избор на благотворителна кауза сред авторите на книгата. Публикуване и комуникационна кампания за е-книгата.

резултати

През 2020 г. авторските материали от поредиците ФинКултура на банкерите от УниКредит Булбанк са четени ~100 000 пъти. След началото на пандемията през март 2020 г., ние адаптирахме съдържанието на материалите, така че да отговаря на настоящите нужди. Така например във връзка с нарастването на дигиталните разплащания направихме специална поредица образователни статии за киберсигурност с цел предпазване на хората при използване на дигиталните канали за управление на парите им. Без рекламен бюджет, изцяло органично, книгата, публикувана в края на декември 2020г., е свалена над 13 000 пъти до началото на февруари 2021 г. Нашата цел беше 10 000 сваляния до края на февруари 2021 г., за да направим пълното дарение на фондация "Заедно в час". Интересът надмина очакванията ни.