Проект - „Многообразие в работната среда“

Компания

Категория

Цялостна КСО политика на МСП

Описание на проекта

цел на проекта

Компанията следва своята мисия да се включва активно в разрешаването на обществено значими проблеми, какъвто е и казуса с бежанците в България. Успешната практика сочи, че предоставянето на възможност за работа на бежанци и сътрудничеството на работното място от страна техните колеги, са възможност за преодоляване на предразсъдъците и недостига на човешки ресурс в някои сфери. Сред проблемите, с които се сблъскат бежанците в България са: - Липса на възможности за работа - Предпазливост от страна на работодателите - Липса на познания за местното законодателство, обичаи и традиции - Езикова бариера - Различия на социално, културно и икономическо ниво - Липсата на позитивни новини и практики в медиите.

целева група

Бежанци в България, които са получили необходимия статут и възможност за равноправно пребиваване в страната.

продължителност

Проектът стартира през 2018 г., като успешно продължава своето изпълнение и в настоящия момент.

дейности по проекта

Участия в кръгли маси, работни групи, интервюта както индивидуални, така и групови срещи с бежанци организирани в офиса на РИР, безплатни консултации на търсеюите работа бежанци- на място и по телефона, кариерно ориентиране на кандидатите, подкрепа при търсене на работа и изготвяне на СВ, назначения и др

резултати

Освен, че подпомогнахме назначаването на голям брой бежанци в различни водещи компании в България , ние като компания също назначихме значителен брой бежанци, като към настоящия момент 7 от тях са на постоянен трудов договор при нас. Дадохме шанс и за кариерно развитие, като двама от нашите бежанци вече заемат ръководни постове вкомпанията. Други изпратихме на курсове по Английски език. Всички наши колеги бежанци успяха напълно да се интегрират в обществото ни, да създадат семейства и да се певърнат в неразделна част от мултикултурния ни екип.