Проект - Nestle eBusiness Академия

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Нестле е компания, насочена към хората, затова постоянно предоставяме възможности за развитие на умения. Ситуацията през изминалата година, а също и непрекъснато променящият се пазар наложиха нашите служители повече от всякога да притежават подходящите дигитални умения, за да могат не само да се справят, но и ръководят дигиталната трансформация, така че да могат да обслужват нашите потребители по най-високи стандарти. Затова през 2020 стартираме eBusiness Academy - глобална програма за повишаване на дигиталните умения за нашите служители в сферата на генериране на пазарно търсене- Маркетинг, Търговски маркетинг, продажби и отвъд това. Програмата стартира в България непосредствено след старта и бе посрещната с особен интерес и ангажираност на служителите, които в условията на променящата с

целева група

Първата фаза на програмата стартира през февруари 2020 г. и е насочена към служителите на Nestle в световен мащаб. И в България започнахме от екипи продажби и маркетинг и постепенно се разшири до всички служители на компанията.

продължителност

Програмата няма фиксирана продължителност, тъй е като е свързана с усвояване на дигитални бизнес умения, които се променят динамично и изискват непрестанно обновяване. eBusiness Academy стартира през февруари 2020 г. и е една от най-важните инициативи за следващите от 3-5 години и по нататък. Съдържанието се обновява - текущите модули в академията непрекъснато се надграждат и се въвеждат нови.

дейности по проекта

Съдържание на програмата се състои от 9 приоритетни теми (като Search, Programmatic, Данни, Съдържание и много др.), всяка от тях разработена на 5 нива на експертиза - от основни познания до специализирани роли. Това включва до + 100 часа опит за задълбочено обучение, допълнено от инструменти и наръчници. Има персонализирани учебни модули за повече от 40 роли в организацията (маркетинг, продажби, верига на доставки, финанси, човешки ресурси, комуникации, информационни технологии, право). Всеки служител намира съответния учебен модул въз основа на своята функция и ниво на експертни нужди. Съдържанието е 100% дигитално, осигуряващо възможности за самообучение в платформата и достъп от компютър и мобилни устройства. След успешно завършване на учебния модул, всеки служител има възможност за сертифициране, съответстващо на неговата роля и свързано с кариерното му развитие. Локалното приложение на програмата е изградено чрез масивна комуникационна и активираща кампания, подкрепена с регулярни последващи действия и актуализации.

резултати

След стартирането на програмата в България през февруари 2020 г. общият брой на потребителите в eBusiness Academy наброява 109. Резултатът до края на декември 2020 г. е: 94% от тях са свързани с платформата eBusiness Academy, 63% са завършили поне 1 от 9 обучителни теми, 30% са завършили всичките 9 модула и са преминали успешно сертификационния тест. Средното време, което потребител прекарва в академията, е 36 часа, а общият брой учебни часове за всички, записали се за програмата, е 3399. От тези 109 потребители, 91 са с приоритетни функции (продажби и маркетинг). Резултатите им са още по-високи: 98% от тях са се свързали с платформата eBusiness Academy, 72% са завършили поне 1 от 9 теми за обучение, 36% са завършили всичките 9 модула и са преминали успешно сертификационния тест.