Проект - Инициатива на Нестле за младежка заетост 2020

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Nestlé в глобален мащаб и в България се ангажира в подпомагането на младите хора да придобият нужните знания и практически умения при старта на своята кариера. С тези усилия ние целим да окажем позитивно влияние на заетостта на младите хора и да им помогнем в тяхната навременна реализация. През 2020 COVID-19 оказа въздействие върху заетостта на младите хора и Nestlé разпозна своята роля в подкрепа им в условия на пандемия. През 2020 г. компанията продължи с дуалното обучение като първата паралелка завършва успешно обучението си във Фабрика София; продължи и да развива стажантските програми, обучения и подготовка за работа чрез CV работилници, кариерни консултации, менторство, уебинари. Разбира се всички форуми и срещи с младите бяха адаптирани в дигитални формати, които се оказаха особено

целева група

Млади хора на възраст под 30 години, най-вече ученици в последен клас и наскоро завършили студенти, които се намират в началото на кариерния си път. Достигаме до тях чрез дългосрочни партньорства с кариерни организации, училища и университети, както и посредством ефективен комуникационен подход.

продължителност

Инициативата е дългосрочна и е част от ангажимента на Нестле България да подпомага локалните общности. Нестле има дългосрочни традиции в подкрепата и наемането на млади хора. Компанията продължи да изпълнява поетите ангажименти за кариерно развитие и през 2020 г. като предостави възможности за кариерно развитие и обучение на над 250 младежи.

дейности по проекта

През 2020 Нестле организира 2 уебинара (онлайн) за младежи за подпомагане на професионалните умения в рамките на Европейската седмица на професионалните умения VET WEEK. Експертите на Нестле споделиха професионални съвети на младежите как да градят имидж сред работодателите и как да управляват успешно проекти. В рамките на инициативата млади хора изпратиха своето CV на специалистите на Нестле България и получиха обратна връзка. Нестле организира и международно виртуално училище Summer’s Cool, на което представители на Нестле Югоизточен пазар споделиха опит и знания за различни бизнес сфери. Нестле се включи в Career Show, а експерти от компанията предоставиха насоки за кариерно развитие на участниците. Нестле беше партньор на Junior Achievement във форумa за младежко предприемачество „Изгряващи звезди“ и в иновационния лагер „Nestlé & JA #InnovationChallenge 2020“. Нестле взе и участие в проекта „ДОМИНО“ за насърчаване на дуалното образование. 203 публикации отразиха дейностите.

резултати

През 2020 г. компанията предостави стаж и/или работа на почти 20 младежи. През изминалата година над 240 души взеха участие в 7-те събития, които бяха част от програмата и разбраха повече за това как да подобрят кариерните си възможности. В лятното училища участваха 24 студенти от България, Румъния, Сърбия и Хърватска, сред които 6 от нашата страна. Нестле подпомогна разбирането на младежите за професионалната среда в интернационална среда, помогна им да развият умения и да стартират кариерата си.