Проект - Национални дни на кариерата

Компания

JobTiger Ltd.

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

„Национални дни на кариерата“ е най-големият форум за студентски стаж и кариера и проект, който се реализира ежегодно в последните 20 години. Събитията са знакови за младите хора, работодателите и градовете-домакини. Форумът развива бизнес средата и пазара на труда и е изключително важен за младите хора - през годините над 45 000 души са започнали трудовия си път от него. „Национални дни на кариерата“ е свързващото звено между университетите, бизнеса и младите хора – целта му е да подпомага младежката заетост и реализацията на българските студенти и старта им в кариерата. Форумът помага на компаниите да запълнят свободните си позиции и да наложат бранда си сред младите хора, а за образованието е важен от перспективата на практическата реализация на знанията на младите хора в бизнес среда

целева група

Основна целева група са студентите и младите специалисти. Ежегодно десетки хиляди студенти присъстват на форума в различните градове и откриват реализация. Освен студентите обаче, цел на форума са и бизнесът, образованието и градовете-домакини, доколкото подпомага и тях да постигнат своите цели. Косвено „Национални дни на кариерата“ облагородява средата и цялото българско общество.

продължителност

Наша мисия, още от първата година на съществуване на JobTiger, е да създаваме стойност за хората, бизнеса и цялото общество. Именно затова Национални дни на кариерата е един от първите ни и най-важни и ценни проекти, които ни помагат да изпълняваме това, за което сме създадени. Национални дни на кариерата навършва 20 години през 2021 г. Всяка година се реализира в периода март-април на живо в 7 града, а вече и виртуално.

дейности по проекта

Комуникацията на форума към посетители стартира от февруари. Популяризираме събитията в различните градове чрез местна и национална радиорекламна кампания, социални мрежи и чрез мрежата от кариерни центрове към университетите в страната. Печатната реклама заема малка част от рекламните активности. Всяка година събитието се реализира на територията на 7 академични града, а вече и виртуално. Статистики за посещаемостта за всяка година на провеждане могат да се намерят тук: https://careerdays.bg/bg/national-careerdays/arhive

резултати

В исторически план това, с което форумът промени най-много средата, е начинът, по който в България се възприема стажът. Една от големите ни амбиции при създаването на кариерните форуми беше налагането на стажуването във формата, който е приет по света и който познаваме сега. През 2000–2001 години стажантски програми имаха едва няколко международни компании в България, и то наложени като част от корпоративната им политика в световен мащаб. Това, което също успяхме да наложим в новата идея за студенти на стаж, е стажът да се заплаща. Днес платеният стаж е обичайна част от развитието на кариерата а „Национални дни на кариерата“ е в основат ана плановете на компаниите за запълване на местата в стажантските им програми. http://jobtiger.tv/20-godini-jobtiger/kariernite-forumi-shans-za-mladite