Проект - Часът на банката

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Повишаване на финансовата грамотност сред подрастващите; запознаване на българските ученици с начина, по който функционира една банка; създаване на интерес към темата за парите, спестяванията и управлението на финансите.

целева група

Инициативата е насочена към ученици от всчики възрастови групи, като до съответното училище се достига чрез официална покана за включване в събитието.

продължителност

Райфайзенбанк България започва осъществяването на „Часът на банката“ през 2017 г., по повод Европейската седмица на парите, като нейното продължение става приоритетна част от Корпоративната социална отговорност на банката. Оттогава инциативата, която се посреща с огромен интерес, както от учениците, така и от техните родители и учители, е ежегодна, съобразена с учебната им програма.

дейности по проекта

През 2020 г. са организирани 17 онлайн събития, със 729 участвали ученици; За периода 2017-2020 г., експертите на Райфайзенбанк повишават финансовата грамотност на 2031 подрастващи – от най-малките до зрелостниците, като темите са съобразени с тяхната възраст, интереси и учебен материал

резултати

В условията на все повече електронни занятия за българските ученици по време на пандемията и все по-широка употреба на дигитални канали за банкиране сред потребителите, Райфайзенбанк адаптира традиционната си инициатива за повишаване на финансовата грамотност сред подрастващите. "Часът на банката" вече се провежда изцяло в дигитална среда и се фокусира върху най-актуалните към момента теми във финансовия сектор като Иновационно и дигитално банкиране, Информационна сигурност, Микробизнес и предприемачество, Работодателска марка, Кредитни продукти, Банкови карти. От 2017 г. към момента е повишена е финансовата грамотност на 2031 деца от цялата страна.