Проект - „За жените в науката“ 2020

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Жените учени са двигатели на много революционни научни проекти по цял свят. Но въпреки неоспоримия си потенциал, те все още представляват едва 29% от изследователите в световен мащаб и работата им рядко печели признанието, което заслужава. Освен това професията на изследовател е сред най-недооценените в България както по отношение на признание от страна на обществото и правителството, така и по отношение на заплащането. Основните цели на програмата „За жените в науката“ са именно да окаже подкрепа на жените учени в ключов момент от тяхната кариера, да почете техния научен потенциал и да насърчи повече млади дами в България да изберат кариера в тази сфера.

целева група

Проектът е насочен към млади жени учени в областта на естествените науки. Всички кандидати трябва да са българки, до 35 г., да са докторанти или вече да са защитили докторантурата си. За популяризиране на програмата организаторите разчитат на подкрепата на научната общност в страната, съответните институции (научни и правителствени) и медиите.

продължителност

Инициативата „За жените в науката“ има дългогодишна история и играе ключова роля в дългосрочната стратегия за корпоративна социална отговорност на L’Oreal. От старта си през 1998 г. в партньорство между L'Oreal и ЮНЕСКО, тя цели да инвестира в прогреса на науката, да промотира ролята на жените в науката и да насърчава половото разнообразие в тази сфера. Стартът на инициативата в България бе през 2010 г. и през тази година тя отбеляза своята 10-а годишнина, като досега са наградени 27 жени.

дейности по проекта

2020 г. беше специална година за програмата „За жените в науката“ в България, защото инициативата отпразнува своята 10-та годишнина! 10 страхотни години за българската наука, през които програмата награди 27 дами за впечатляващия им научен потенциал с общ награден фонд от почти 265 000 лева. Годината беше и специална, защото необикновените събития за пореден път доказаха колко много светът има нужда от наука, а науката – от жени! От началото на 2020 г. до декември партньорите по проекта проведоха комуникационна стратегия за популяризиране на инициативата сред всички местни научни общности с подкрепата на Министерството на образованието, научните институции и университетите и медиите. В резултат на това бе постигнат 15% ръст в броя на кандидатите. Ключовият момент за проекта бе през декември, когато победителите за 2020 г. бяха наградени на специална онлайн церемония, на която присъстваха вицепрезидентът на България, кметът на София, Министерствата на образованието и науката и на културата, френският посланик, ЮНЕСКО, Софийски университет, учени и медии. Целта й беше да отдаде на българките учени заслужено признание и да постави на дневен ред нуждата от жени изследователи.

резултати

Досега 27 българки учени са били наградени със стипендии на обща стойност 265 000 лв. Интересът на кандидатите продължава да е силен всяка година, като през 202 г. бе регистрират 15% ръст в броя на кандидатурите, както и повишен интерес от провинцията. Големият медиен и обществен интерес към програмата (почти 200 публикации през 2020г.) също спомага за повишаване на популярността на професията „учен“ у нас и провокира все по-силен обществен диалог за важната роля на учените.