Проект - Ол Хартист Фонд

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Фондът е създаден, за да помага на служителите и целта на проекта е да предоставя финансова помощ: - да подпомага лечението и борбата с COVID-19, ако служителите не успяват да си го позволят. - финансова нужда, поради значително намаляване на доходите в резултат на настоящата безработица породена от Covid-19, включително основни разходи за хранене, здравеопазване, безопасност, образование.

целева група

+300,000 Служители Лица, наети понастоящем в хотел, собственост, управляван или франчайзиран от Accor; или наети по друг начин от субект, контролиран от Accor.

продължителност

Дългосрочна цел за подкрепа. Програмата е предвидена да продължи през цялата 2020, както и през 2021 г., за да подкрепя служителите, засегнати от кризата. На 2 април 2020 г. Accor обяви решението си да отпусне 280 милиона евро за създаването на ALL Heartist Fund, фонд от 70 милиона евро, предназначен за подпомагане на служителите в Групата и индивидуалните партньори, засегнати от кризата Covid-19.

дейности по проекта

Фондът е създаден, за да помага на служителите и целта на проекта е да предоставя финансова помощ: - да подпомага лечението и борбата с COVD-19, ако служителите не успяват да си го позволят. - финансова нужда, поради значително намаляване на доходите в резултат на настоящата безработица породена от Covid-19, включително основни разходи за хранене, здравеопазване, безопасност, образование. Всички служители, на не мениджърски позиции - получиха между 50-70% от работната си заплата, като еднократна помощ. Заплатите на всички служители бяха намалени значително през юни месец 2020 г за срок от 1 месец. На определени служители са възстановени медицински разходи във връзка с COVID-19. Възможно е да има последващо финансиране през 2021 г, спрямо текущите обстоятелства.

резултати

Фондът функционира напълно от месец Април и до момента вече са ангажирани и изплатени няколко милиона евро, главно за подкрепата на всеки отделен случай на нашите служители с над 20 000 бенефициенти. Заплатите на всички служители бяха намалени значително през юни месец 2020 г за срок от 1 месец. На определени служители са възстановени медицински разходи във връзка с COVID-19. Възможно е да има последващо финансиране през 2021 г, спрямо текущите обстоятелства.