Проект - Заетостта на бежанци като ключ към нуждите на пазара на труда

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Целта на проекта е интеграцията на бежанците на българския пазар на труда и в обществото, по-лесното и бързо научаване на български език в реална среда, преодоляването на религиозната бариера и представяне на толерантна и приемаща среда.

целева група

• Бежанците, които търсят възможност за реализация на пазара на труда в България, чрез организираните кариерни форуми със съдействието на ВКБООН и Каритас.

продължителност

Проектът започна през 2019г. От тогава участваме в кариерните форуми, които Каритас и ВКБООН организират. В непрекъснат контакт сме с Каритас и когато имат кандидати, желаещи да работят се срещаме с тях. Организираме вътрешнофирмен подбор. Подсигуряваме безплатни жилища.

дейности по проекта

Основните дейности по проекта са: проучване нуждите и интересите на бежанците; провеждане на вътрешнофирмени обучения; подбор и въвеждане на най-подходящото работно място и позиция; подпомагане за справяне с езиковата, интеркултурна и религиозна бариера; срещи с бежанците, които търсят реализация на пазара на труда; от 2021г. Се включихме във фокус група на работодатели, които работят със служители от етнически малцинства и/или мигрантски произход, организирана от сдружение „Знам и мога“. Целта на този проект е идентифициране на проблемите на работата в мултикултурна среда, на база на които ще се разработят проекти за обучение в подобна среда, съвместно с Швеция, Италия и Финландия.

резултати

Проектът прави хората по-уверени, по-целеустремени, по-социални, започват един нов и по-спокоен живот. Някои от тях започват отново своя професионален път, други продължават дейността, с която са се занимавали преди. Една част от бежанците, които идват с първоначална идея България да е поредната спирка към мечтана Европа остават тук, съзадват семейства, учат. В нашата фирма имаме бежанци, които са на ръководни позиции ( управители и др.)