Проект - „FINNOVATION“ – стратегическо партньорство на Пощенска банка и СофтУни в подкрепа на образованието и младите хора у нас

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Партньорството със СофтУни е дългосрочно и ключово за нас, тъй като създава работеща връзка между бизнеса и образованието – важна основа за изграждане на икономика, базирана на знанието. Включва различни активности за подготовка на младите хора за професиите на бъдещето и реализация у нас, както и такива за развитие на професионалните умения на служителите ни. Цели на проекта: - изграждане на връзка с ключова за Банката целева група - дигитални експерти, които се обучават и са в началото на своята кариера в IT сектора; - стимулиране на креативността на студентите и привличането им за реализация на иновативни проекти във финансовата сфера; - повишаване на дигиталните компетенции на служителите на Пощенска банка чрез специализирани програми и обучение от СофтУни.

целева група

Проектът е насочен към младите хора и дигиталните експерти, които искат да получат практически опит и да се развиват професионално у нас във водеща банка или в IT сектора, както и към всички служители от Пощенска банка, които искат да повишат своите дигитални умения. Чрез партньорството намерихме нестандартно решение за привличане на мотивирани кадри и за кариерно израстване на служителите ни, като то е и възможност за генериране на иновативни бизнес идеи, които да реализираме заедно в банката.

продължителност

Стартирахме проекта от средата на 2018 г., като всяка година го надграждаме с различни активности. За този период над 900 служители на банката преминават онлайн и офлайн специализирани обучителни програми в СофтУни, над 100 служители се включват в регулярните обучения в университета, осигурихме 25 стипендии за обучение в СофтУни, наши експерти презентират дигитални проекти пред студентите и са ментори в техни инициативи и кариерни форуми, студенти участват в разработката на наши проекти.

дейности по проекта

През 2020 г. стартирахме серия от активности, които следват двете основни посоки в целите ни: да достигнем до специалистите, които се обучават в университета, и да дадем възможности за развитие на своите служители: • Осигурихме 15 стипендии за обучение в специализираните курсове на СофтУни за победителите в Brain Games – интерактивни образователни игри на Пощенска банка във Facebook и Instagram. • Дигитално приложение от ново поколение, което улеснява вътрешната комуникация между екипа, спечели голямата награда на Пощенска банка от 1000 лв. в състезанието SOFTUNI FEST. • IT специалисти от Пощенска банка участват в кариерния онлайн семинар IT Journey с практически съвети към участниците за бъдещото им кариерно развитие. • След проучване на нагласите на служителите, експерти от СофтУни провеждат обучения на дигиталните посланици в банката (хора с изявен интерес към нововъведения). Близо 200 човека присъстват на двата специализирани уебинара за Linkedin и Изкуствен интелект. • Над 300 служители преминават обучения в СофтУни в различни направления. • Студенти от СофтУни участват в стратегическото звено „Innovation Lab“ на банката за разработка на текущи иновации.

резултати

Проектът напълно постига целите си – имаме доволни служители, които се чувстват по-уверени в настоящата дигитална среда, породена от пандемията от Covid-19, и доволни млади хора, които продължават успешно своето развитие – благодарение на предоставена подкрепа от партньорите в проекта във вид на обучения и менторство. Повече от 255 човека участват в СофтУни Фест, а ментори са и софтуерни инженери от Пощенска банка. Виртуалният семинар IT Journey е проследен от над 900 уникални потребители. Резултатите доказват, че изграждането на диалог между бизнеса и младите хора в България е необходимост, защото дава изключителни възможности за развитие и на двете страни. То е инвестиция в хората, средата и икономиката, защото в основата му е знанието и споделянето на експертиза, опит и възможности.