Проект - Благотворително каране на скутери

Компания

Категория

Цялостна КСО политика на МСП

Описание на проекта

цел на проекта

Проектът има за цел да подкрепи и повиши осведомеността относно мисията на фондация ''Заедно в час'' за равен достъп до качествено образование за всяко дете в страната. Проектът подкрепя дейности по подбор, обучение и развитие на способни и мотивирани професионалисти, които работят дългосрочно за положителна промяна в образованието в България. Проектът подкрепя и други дейности на фондацията, които подпомагат осъществяването на визията, че всяко дете заслужава равен достъп до качествено образование.

целева група

Основната целева аудитория са ученици с ниска мотивация в училищата партньори на ''Заедно в час'', до които достигаме чрез техните учители, участници в програмите на ''Заедно в час''. Бенефициенти са и всички учители в програмите на фондация “Заедно в час”, които преподават в български училища, в които учениците имат най-голяма нужда от подкрепа и традиционно са с по-ниски резултати на национално външно оценяване.

продължителност

В благотворителна кампания на 26.10.2019 BRUM подкрепи работата на учителите по програми на “Заедно в час” и осигуряването на равен достъп до качествено образование, като предостави 50% от дневния оборот от всички карания на скутери като дарение за фондацията. Кампанията се организира и на 12 и 13.09.2020, като 50% от дневния оборот за двата дни беше дарен на фондацията. Предстои кампанията да бъде повторена и през 2021. Отделно, компания BRUM се ангажира и с други събития на фондацията.

дейности по проекта

BRUM и фондация ''Заедно в час'' организираха съвместна, ко-брандирана комуникационна кампания в месеца преди обявената дата на благотворителното каране на скутери през 2019-та и 2020-та година. Кампанията включваше разпространение на информация за инициативата, публикации в социалните мрежи на двете организации, както и изпращане на прессъобщения до медиите. През 2020 кампанията беше отразена и от Българското Национално Радио, като анонс по време на ежедневна радио-рубрика. Програмите на фондация “Заедно в час”, които подпомагат постигането на визията на организацията и към които традиционно се насочват корпоративните дарения включват: 1)Програма “Нов път в преподаването” -Участниците в тази програма преподават две години в училища, в които учениците имат най-голяма нужда от подкрепа, за да развият знанията и уменията си. 2)Програма “Училища за пример”-Двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи. Фокусът ѝ е върху разработването и прилагането на устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училища, които допринасят за успеха на всеки ученик.

резултати

През 2019-та година в подкрепа на фондация “Заедно в час” компания BRUM дари 1011.30 лв., набрани от съвместната кампания, а през 2020-та година дарената сума беше 3,704.50лв. Дарението е инвестирано в дейности, които подпомагат мисията и визията на фондация “Заедно в час”. Към момента, активните учители в програма “Нов път в преподаването” са 116, като те достигат до над 6,000 ученици в цялата страна. Те учат в региони и училища, където нуждата от мотивирани учители, които да работят за успеха на всяко дете, е най-голяма. Учителите се стремят да ангажират и да работят с целия учителски колектив, родителите на учениците, директорите и местните заинтересовани страни, така че усилията за положителна промяна в развитието на тези ученици да са общи.