Проект - Zero-litter label

Компания

Категория

Награда за маркетинг, свързан с кауза

Описание на проекта

цел на проекта

Пластмасата – един от най-разпространените материали в съвременния свят, предлага на човечеството много възможности, но и го изправя пред предизвикателства. Функционалността и удобството ѝ дават конкуренти предимства пред редица други материали, но масовата употреба изправя планетата пред риск от прекомерно замърсяване. Същевременно, те имат по-нисък въглероден отпечатък спрямо повечето алтернативи. Компаниите, които използват пластмаса за опаковане на продуктите, са обект на честа критика, макар да са само част от дълго уравнение от фактори. Ние знаем, че пластмасата, използвана за нашите бутилки, не застрашава природата, когато към нея се подхожда правилно и бъде събрана разделно и предадена за рециклиране на правилното място.

целева група

Проектът ни е за всички. Започваме с поставянето на етикетите на DEVIN Изворна и DEVIN Минерална специално лого, което да напомня всяка глътка за ролята, която всеки от нас има за отговорно поведение. В този „диалог“ с потребителите новото лого напомня, помага и окуражава за разделното събиране на бутилките. Дейност, която имаме амбицията да превърнем в устойчив навик на милионите ни потребители и заедно да постигнем значителен резултат в името на опазването на природата и околната среда.

продължителност

Ангажиментът ни е в дългосрочен план всички наши продукти и рекламна комуникацията да имат послание за разделно събиране. Стартирахме през април 2020 г. и логото вече е на всички наши продукти изворна и минерална вода. Ще окуражаваме това отговорно поведение не само чрез нашите продукти, но и с подкрепа на много различни кампании и дейности в името на опазването на природата и околната среда, обединени под комуникационната платформа „Да върнем жеста на природата“.

дейности по проекта

Създадохме специално лого. Решено в цветовете на океана и земята, то напомня едновременно на бутилка, на знака за безкрайност и на пясъчен часовник. Това триединство е символът, който да напомня за индивидуалната отговорност и възможност за разумното използване на природните ресурси. Искаме да обърнем внимание, че консумирането на натурална вода е общуване с природата, а потребителите могат да бъдат нейни съвременни герои, като се погрижат пластмасата да бъде събирана разделно и рециклирана, вместо да остане в околната среда. Този символ е тук с посланието, че както в природата се осъществява естествен кръговрат, така и ние трябва да се погрижим да завършим цикъла, през който преминават нашите продукти. За да го направим успешно, разчитаме, че всички, които се наслаждават на натуралните минерални и изворни води DEVIN, ще ни последват в тази мисия.

резултати

Проучване, осъществено от GfK през септември 2020 г. показа, че 39% от потребителите на напитки са забелязали логото на етикета на Devin Изворна, а 41% - логото на етикета на Devin Минерална. Първоначално заложената цел беше 15%. Поставянето на логото на етикета доведе и до значим ръст от 12% в дела на хората, които възприемат Devin като компания, която е социално отговорна и проявява грижа към околната среда.