Проект - Хаят Риджънси София

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

Като глобален лидер в хотелиерството, Hyatt се ангажира да трансформира бизнеса към по-устойчиво бъдеще— в полза на всички заинтересовани страни. Нашите цели за устойчивост са фокусирани върху ключови резултати в области, в които вярваме, че бихме могли да имаме най-голямо въздействие: • намаляване на емисиите на парникови газове и интензивността на използване на водата • рециклиране и разделно събиране на отпадъци • отговорно пазаруване, като избираме по-устойчиви алтернативи на продукта • сътрудничество със специалисти по проектиране, изграждане и обновяване на по-ефективни инсталации с по-ниско въздействие върху околната среда • иновации и вдъхновение, за да помогнем за справяне със сложни екологични предизвикателства и да стимулираме промяна в общността, в която оперираме

целева група

Целева група на проекта са гостите, посетителите и служителите на Hyatt Regency Sofia.

продължителност

Проектът по изграждане на сградата, която въплъщава в себе си и отговаря напълно на всички съвременни световни стандарти за качество и безопасност, характерни за бранда Hyatt, трае три години, като хотелът официално отваря врати на 1 септември 2020 година.

дейности по проекта

В хотелa е изградено съвременно високотехнологично решение за индивидуално управление на отопление, вентилация и климатизация във всяка стая при оптимален разход на енергия. Системата открива ненужната консумация на енергия и предупреждава потребителите за нерационално използване. Това прави Hyatt Regency Sofia една високоефективна сграда, управлявана чрез иновативни технологии. Осветителните тела са от най-висок клас, гарантиращи максимален визуален комфорт и минимални експлоатационни разходи. За кондициониране на въздуха в помещенията на хотела са инсталирани високоефективни термопомпени водоохлаждащи агрегати, климатични камери с ротационни рекуперативни топлообменници, отговарящи на най-високите европейски стандарти (ERP 2018). Интересно е решението за отчитане на присъствието на гост в хотелската стая по вторични признаци без да е необходимо поставяне на картата в определено за целта място. Системата за управление на хотелските стаи осигурява тази функционалност посредством сензори и сложен логически алгоритъм, като същевременно осигурява необходимото енергоспестяване, както и задействането на автоматизирани сценарии при влизане на гост в стаята.

резултати

Използваме Hyatt EcoTrack за проследяване на показатели за устойчивост, включително емисии на парникови газове, енергия, вода, отпадъци и рециклиране. Светлините се включват в заседателните зали само когато е необходимо. Нашите ежедневни оперативни отчети се използват за ефективно планиране на нуждите от отопление и охлаждане. Сменяме спалното бельо всеки трети ден, вместо ежедневно. Пластмасови сламки не се използват. Водата се сервира в стъклени бутилки. Организираме хибридни събития за намаляване на въглеродния отпечатък. Храната се доставя от местни доставчици, когато това е възможно, поддържат се био опции и варианти с ниско въздействие върху околната среда. Използваме контейнери за съхранение на храната, направени от рециклируеми материали.