Проект - Енергия за бъдещето

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

В дългосрочната ни образователна стратегия Енергия за бъдещето влагаме усилия да подготвяме млади специалисти за предизвикателствата на сектора. Помагаме и работим за адаптиране на продукта на образованието съобразно нуждите на енергийния бизнес. Прилагаме дългосрочна политика за професионално и личностно развитие на учениците и студентите В контекста на бързото развитие на технологиите и пандемията през 2020 се фокусирахме върху дигиталната трансформация на образователните ни инициативи. Разработихме и въведохме нов образователен сайт и информационен бюлетин, както и дигитални уроци и практики в средното и висшето образование. Чрез прилагане на иновативен подход в дългосрочните ни партньорски отношения достигнахме до по-голяма и разнообразна аудитория от преподаватели, ученици, родители

целева група

Активно работим за учениците, избрали профил Енергетика, подобряваме подготовката на техните преподаватели, и се грижим за информираността на родителите. Гарантираме приемственост и развитие на студентите в технически специалности. Принос при разработването и реализирането на инициативите имат и представителите на университетски кариерни центрове, регионалните инспекторати по образование и Министерство на образованието и науката. През 2020 г. е достигната целева група от 1087 лица.

продължителност

ЧЕЗ развива проекти в сферата на образованието от 2012. През годините обогатихме и развихме своите инициативи в 3 отделни направления – основното, средното и висшето образование. Техният брой нарасна на 12 през 2020 от 9 през 2019. Акцентът през 2020 г. беше цифровата трансформация и достигането до по-голяма аудитория. Новостите са дигиталните практики и уроци, информационният бюлетин и онлайн събития в Седмица на възможностите, вкл. Кръгла маса с представители на МОН и гимназиите

дейности по проекта

Кариерно консултиране за 6-ти клас за повишаване на интерес към енергетиката Стани стипендиант на ЧЕЗ за ученици от професионалните гимназии Стани стипендиант на ЧЕЗ за сираци-социална стипендия за ученици с фондация Сирак Бюлетин и сайт Енергия за бъдещето (energyforthefuture.cez.bg)-старт през 2020 с публикации за образователните инициативи и професиите в ЧЕЗ Дуално обучение- партньорство с 4 професионални гимназии Седмица на възможностите е продължение на Дните на отворените врати. През 2020 се проведе в партньорство с Европейската седмица на професионалните умения Кръгла маса за директори и учители-обсъждане на сътрудничеството, учебни програми, обмен на опит Учебни кабинети в партньорски гимназии-подпомагане на обучението чрез реновиране и оборудване на кабинети ЧЕЗ Академия-насочена към студенти с електротехнически профил за придобиване на увереност при избора на професия Стани стипендиант на ЧЕЗ за студенти Стажантската програма-от 2008 г. подкрепяме професионалното и висше образование. Част от участниците вече са изградени професионалисти, а някои заемат ръководни позиции Дигитални уроци-от 2020 подкрепяме онлайн обучението чрез видеоуроци и учебни филми

резултати

Участниците в образователните инициативи на ЧЕЗ са конкурентни на пазара на труда поради получената добра професионална подготовка, което им помага за изграждане на по-добри умения и компетенции. Повече от 400 ученици, участвали в образователните инициативи, учат във ВУЗ. Над 80% от стажантите в ЧЕЗ са наети чрез образователните инициативи, като 11% от тях са назначени на постоянна работа. Подкрепяме 13 професионални гимназии за въвеждане на дуална форма на обучение като добра практика за подобряване подготовката на младите специалисти. През 2020 г. 25 ученици от 4 професионални гимназии работят и учат едновременно в дуална форма на обучение. 9 от завършилите ученици са назначени като стажанти, 6 – на постоянен трудов договор. Поемаме ангажимент, обучаваме и развиваме 70 стипендианти