Проект - Достъп до качествено образование за всяко дете в България

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Сердика Център работи съвместно с фондация “Заедно в час” за предоставяне на достъп до качествено образование за всяко дете в България. Сътрудничеството ни е в две направления: 1. Подкрепа на участници в програма “Нов път в преподаването” Подкрепяме фондация “Заедно в час” да търси, обучава и развива уменията на хората, които искат да допринесат за качествено образование за всяко дете в България – образование, което създава работеща икономика и здраво общество. и 2. Безплатна Лятна Академия за над 600 деца в училища в София в рамките на 3 седмици Целта на академията е да повиши мотивацията за учене на учениците и да подобри подготовката им по изучаваните предмети. Бъдещите учителите са специалисти по различни учебни дисциплини и имат разнообразен професионален опит.

целева група

Дейността на фондация “Заедно в час” не е свързана с директна работа с деца, но включва активна работа с участниците по програмата "Нов път в преподаването", които като учители работят ежедневно с деца. По време на Лятната Академия, която Сердика Център подкрепя, сме достигнали до над 600 деца в 3 училища в София. Бенефициенти са всички ученици на учителите в програмата, които преподават две години в български училища, в които учениците имат най-голяма нужда от подкрепа.

продължителност

В Сердика Център вярваме, че истинският ефект от съвместната работа с нашите партньори се постига тогава, когато споделяме общи ценности и визия за успех. Щастливи сме, че работим заедно със "Заедно в час" за предоставяне на достъп до качествено образование за всяко дете в България. Сътрудничеството ни е сравнително от скоро- зимата на 2019г. Въпреки това, обаче виждаме положителната промяна, която вече се случва.

дейности по проекта

Основните дейности по двата проекта, които Сердика Център подкрепя са свързани с привличане, обучение и подкрепа на възпитаници от програмата "Нов път в преподаването" на “Заедно в час” и подкрепа за безплатна Лятна Академия за над 600 деца в три училища в София.Това включва: 1. Подкрепа при реализиране на кампания на “Заедно в час” за привличане участници в програмата; 2. Подкрепа на трима възпитаника на програмата "Нов път в преподаването" на "Заедно в час" 3. Подкрепа за реализирането на безплатна Лятна Академия в София

резултати

Участниците от „Заедно в час“ преподават две години в училища, в които учениците имат най-голяма нужда от подкрепа, за да развият знанията и уменията си. След това възпитаници на програмата продължават да работят за положителната промяна в образованието като: 1.Преподават на ученици в училище за развиване на ключови умения и нагласи 2. Заемат ръководно позиции в училища и държавни институции 3. Разпространяват добри практики и развиват експертиза по различни образователни теми 4. Разработване на иновативни политики за привличане и задържане към учителската професия 5. Разработване на ресурси и обучения на учители за преподаване на умения на ХХI век, създаване на професионални учебни общности 6. Създават и развиват нови организации в образованието