Проект - „Забавно лято, Грижовна есен“

Компания

Филип Морис България ЕООД

Категория

Цялостна КСО политика на МСП

Описание на проекта

цел на проекта

Програмата „Забавно лято, грижовна есен“ има за цел да предостави на различни социални и възрастови групи в 5 тютюнопроизводителни региона на България активности и подкрепа според нуждите.Основна цел на програмата през 2020 г. е предоставянето на адаптирано съдържание за провеждането й за 6-та поредна година и адаптирането на местните общности към новата ситуация чрез развитие на потенциала на деца от различни възрастови групи за самостоятелно и групово обучение,създаване на възможности за иновативно образование и методи на преподаване за учителите;подобряване на имунната система на възрастните хора чрез осигуряване на антивирусни препарати и витамини,както и създаване на възможности за икономическо развитие и растеж на регионите чрез насърчаване на предприемачеството и семейния бизнес.

целева група

Целевото население са жители на малки градове и села в 5 региона на България - Благоевград, Кърджали, Силистра, Хасково и Шумен: деца на възраст 7-13 години; учители и косвено техните общности; възрастни хора 65+ годишни; икономически активни хора. Бенефициентите са подбрани след внимателна оценка на нуждите, включително чрез проучване на демографския профил на населението.

продължителност

Програмата се провежда за 6-та поредна година (с дейности от юли до януари на следващата година),като стартира през 2015 г. и е пример за устойчива инициатива,успяла да се реализира дори и в трудната поради Covid-19 2020 г. В съответствие с политиката на компанията ФМБ се ангажира да изпълнява,развива и разширява програмата в дългосрочен план, като всяка година увеличава броя и обхвата на дейностите, броя на населените места, където тя се провежда, броя на участниците и финансовата инвестиция.

дейности по проекта

През 2020г. програмата се проведе за 6-ти пореден път въпреки продължаващата епидемична обстановка,но с адаптирано съдържание на всяко от направленията в програмата. -Лятна приключенско-образователна академия за деца–в края на юли стартира по нов начин чрез специално създадена онлайн платформа.Инструкторите от НЧ „Бъдеще сега“ достигнаха виртуално до децата, родителите и учителите.Печатно издание на интерактивен “Приключенски дневник” беше раздадено на децата,като чрез игри,творчески задачи и предизвикателства цели да провокира интереса им по научни и социални теми и осъществяване на проекти.Този нов формат цели да научи децата на самостоятелност и независимост,да усъвършенства техническите и социалните им умения онлайн. -Академиите за учители се фокусираха върху нови методи на преподаване в 1-ви клас -Академията за местни предприемачи се насочи към обучение на бизнес знания за нови предприемачи в посочените региони,но подкрепи с напътствия и досегашни участници,за да се справят по-леко с последствията от разрастващата се икономическа криза -За да отговори на нуждите на най-възрастните в извънредната ситуация,Фондация Бикоуз предостави антивирусни препарати и хранителни доба

резултати

За ФМБ е важно, че дейностите по програмата бяха адаптирани успешно и това даде възможност на програмата да покаже, че е истински устойчива, която може да просъществува дори и във времена на пандемия. Конкретните резултати са свързани подобряване на представянето на ученици и учители в образователния процес, подобряване на здравния статус на възрастните хора и създаване на реални възможности за хора с бизнес идеи. От началото на програмата през 2015 г. в 5-те тютюнопроизводителни региона, където се провежда програмата, са се включили близо 9 000 човека в различните дейности: приблизително 2 300 деца в над 80 летни академии, 6 400 възрастни хора в над 8 000 специализирани медицински прегледи и над 250 местни предприемачи са се възползвали от участие в близо 200 консултации.