Проект - Рехабилитация, интеграция, равенство

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Целта на проекта е да се осигури приобщаваща работна среда и да се подобри качеството на живот на работещите в Стопански дейности КЦМ ООД, чрез осигуряване на безплатни възстановителни процедури и рехабилитация. Проекта е естествена реакция на компанията към специфичните нужди на хората с увреждания. Стопански дейности КЦМ ООД е единственото предприятие в България, създадено от частна холдингова компания за осигуряване на заетост на хора от КЦМ 2000 ГРУП, загубили временно или трайно своята работоспособност. То е създадено съобразно възприетата култура на многообразие на работното място и изхождайки от грижата да се намери най-подходяща работна среда за всеки, според неговите възможности. Числеността на фирмата е 100 човека, 50 от тях са лица с увреждания, 39 от които с трайни увреждания.

целева група

Работници и служители на Стопански дейности КЦМ ООД с различна степен на увреждания

продължителност

Целогодишно

дейности по проекта

1. Изготвяне на график за посещение на „Специализирани болници за рехабилитация“-Велинград. 2.Организация на престоя: - Две двойни стаи са запазени целогодишно за работещите в Стопански дейности КЦМ ООД. - Престоят за всеки работник е регламентиран за до 7 дни годишно. - Престоят, храната и процедурите се покриват изцяло от компанията. 3. Осигуряване на 4 индивидуални рехабилитационни и оздравителни процедури дневно, назначени от лекар-рехабилитатор, съобразно спецификата на заболяванията: балнеолечение, кинезитерапия, термотерапия, лазертерапия, пълна гама физиотерапевтични процедури. 4. Осигуряване на лекар 24 часа в денонощието.

резултати

Възприемаме хората с увреждания в компанията като икономически активен човешки ресурс със здравословни проблеми. Повече от 18 години изграждаме приобщаваща и интегрирана работна среда за нашите работници. За този период 42 души са били трудоустроени във фирми от КЦМ 2000 ГРУП и са преминали в Стопански дейности КЦМ ООД–12 от тях са се върнали обратно на старите си работни места,което е добър показател за условията и грижата,които предоставяме. Осигуряването на рехабилитация за работещите е още една стъпка към тяхното приобщаване. Оздравителните процедури подпомагат не само физическия, но и техния психически и емоционален статус–след завръщане на работа те се чувстват по-значими, полезни и стимулирани. Отделно почивката във курортен град като Велинград разширява техните социални контакти.