Проект - Дънди Прешъс Металс Крумовград инвестира в устойчивото бъдеще на Община Крумовград

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Дългосрочен проект на компанията, който стартира през 2015г. с подписването на Меморандум за разбирателство и сътрудничество с община Крумовград и цели: • осигуряване на трайни ползи за жителите на община Крумовград, чрез сътрудничество в икономическото и социалното развитие, подкрепяйки развитието на инфраструктура, здравеопазване, образование, култура, спорт; • стимулиране на микро, малък и среден бизнес с цел създаване на устойчиви работни места, независими от дейността на ДПМ.

целева група

Инвестираните средства за подкрепа на проекти и инициативи за подобряване на инфраструктурата, здравеопазването и образованието, развитие на културата и спорта, са пряко в полза на населението на община Крумовград (19886 жители), както и в полза на служителите, 97% от които са местни жители. Сред целевите групи е и местният бизнес.

продължителност

Проектът стартира през 2015 г. с подписването на Меморандум за разбирателство между Дружеството и Община Крумовград. Продължава вече 7 години. Основна цел на Меморандума е подобряване условията на живот и подкрепа за устойчивото развитие на общината.

дейности по проекта

Всяка година Дружеството и общината подписват годишен рамков договор за инвестиции в обществото, с който се определят проектите за настоящата година. Проектите се одобряват с решение на Общинския съвет. Реализирани проекти през 2020г.: • Рехабилитация на улици в Крумовград • Извършване на енергийно обследване за многофамилни жилищни сгради • Изграждане на музейна експозиция на ,,Ада тепе" • Издирване на археологически паметници • Водоснабдяване на населени места • Обновяване на религиозни храмове – християнски и мюсюлмански • Носии за вокални групи към читалищата в с. Токачка и с.Странджево • Нови фанфарни инструменти за ЦПЛР – ОДК • Резерв за справяне с извънредното положение • Закупуване на респиратор на МБАЛ ,,Д-р Ат. Дафовски" -гр. Кърджали Подпомагане за МБАЛ „Живот+“ ЕООД, гр. Крумовград • Покриване на финансов дефицит • Подмяна на дограма, хидроизолация и топлоизолация • Ремонт на санитарни помещения • Закупуване на анестезиологичен апарат и климатици • Резерв за справяне с извънредното положение

резултати

Изпълнените проекти решават инфраструктурни проблеми с висока обществена значимост, допринасят за развитието и осигуряват нови възможности за бизнес и привличане на туристи, подобряват здравната инфраструктура. Културните дейности обогатяват обществеността, съхраняват местните традиции и обичаи в регион с богато и разнообразно културно наследство, в който се преплитат традициите и обичаите на две религии и четири етноса.