Проект - Информационна кампания в подкрепа на донорството „Да дариш живот“ – „ Gift of Life” -Transplantation awareness campaign 2020

Компания

Категория

Цялостна КСО политика на МСП

Описание на проекта

цел на проекта

Трансплантациите са едно от чудесата на медицината, благодарение на което хиляди хора по света, за които това е единственото възможно лечение, получават шанс да живеят. В България в листата на чакащите за трансплантация има над 1100 души, а през 2020 г. едва 16 пациента са получили шанс за нов живот. Страната ни е на последно място в Европа по брой донори на 1 млн. души население. Именно затова целта на кампанията е да повиши информираност за трансплантациите и ползите от донорството.

целева група

Целева група са представители на законодателната и изпълнителната власт в здравния сектор, медицински специалисти, медии и широката общественост.

продължителност

„Да дариш живот“ е инициирана от Астелас Фарма през 2018 г. като дългосрочна кампания, която всяка година се разгръща с различни активности и ще продължи да се развива през следващите две години. Основните активности по кампанията се реализират през месец октомври.

дейности по проекта

Организиране на: • Кръгла маса в парламентарна комисия по здравеопазване; • Лекции в Нов Български Университет с участието на проф. д-р Емил Паскалев - УМБАЛ „Александровска", проф. д-р Вилиян Платиканов - УМБАЛ „Св. Марина“-Варна и Мирослав Мутафчийски, зам.-директор на ИАМО; • Конкурс за студенти от Нов Български Университет за художествени творби, посветени на донорството; • 3 тематични изложби с най-добрите студентски творби в София, Варна и Пловдив. • Изрисуване на стенопис „Частица от теб може да е нов живот за друг“. Високата 12 м. творба е разположена върху 108 кв. м. в централната част на София; • Изрисуване със стенописи в Клиниката по нефрология и трансплантация на УМБАЛ „Александровска“. • Събития по повод Европейския ден на донорството – 10 октомври; • Пресконференции и интервюта; • Радио кампания в 3 радио станции; • Реализирани са трайни партньорства с различни институции и организации.

резултати

• През 2020 г., въпреки COVID-19, кампанията е отразена в 24 медии; • 327 излъчвания на радио клипа; • Изложбите достигнаха до хиляди хора; • Стенописът в София всеки ден напомня за каузата на хиляди минувачи и подобри градската среда. • Стенописите в УМБАЛ „Александровска“ създадоха по-приветливата болнична среда за пациентите и медицинския персонал. • Посланията на кампанията достигнаха до над 4 млн. души; • Повиши се информираността на обществото.