Проект - Програма "По-здрави"

Компания

SAP

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Тази година, повече от всяка друга, се фокусирахме върху здравето. Пандемията подложи на изпитание не само физическото, но и психичното ни здраве. Здравните инициативи на SAP са насочени към грижа за живота, здравето, безопасността и благосъстоянието на служителите - разнообразни и лесно достъпни.

целева група

Проектът е вътрешен и насочен към всички 1000 служителя. Информацията по отделните дейности се комуникира регулярно и е налична във вътрешен под-сайт, по всяко време. За текущите дейности се напомня и в здравната секция на фирмения седмичен бюлетин.

продължителност

Проектът е свързан с глобалната Политика за здраве и безопасност на служителите, която е част от цялостните политики на SAP за устойчиво развитие, измежду които Политика за КСО. Целите на политиката са да осигурят здравословна среда, дългосрочна работоспособност и справяне със стреса.

дейности по проекта

Посланик на здравето: организира различни лекции и събития на здравословна тема през годината. Здравен портал: на който се споделя всичко свързано със здравето - събития, записи от лекции, статии, инициативи и т.н. Медицински прегледи: стандартните, за България, профилактични прегледи в SAP се правят в много по-разширен вид - в удобно време, с подробна обратна връзка и високо качество. Отворени за всички служители, всяка година, с цел ранна превенция. Кампания за противогрипно ваксиниране: всеки желаещ служител има възможност да се ваксинира. Комитет по Ментално здраве: събира се регулярно за обсъждане нуждите на колегите и организирането на различни дейности, свързани с опазването на менталното им здраве - тренировки онлайн, здравни лекции, предизвикателства за раздвижване и крачки и т.н. Програма в Помощ на Служителите: 24/7 конфиденциални психологически, правни и финансови консултации за служителите и техните семейства. Мултиспорт карта и допълнителна здравна застраховка.

резултати

10 инициативи, 68 събития, 2376 участия общо. Онлайн тренировки: 200+ участника, 48 тренировки, 2 треньора. Предизвикателства за крачки: 2 локални, 170 участника. Здравословни лекции: ~300 участника. Корпоративна щафета: 4 отбора x 4 участника, първо място мъже и жени. Благотворително бягане: 1 отбор от 10 души. Профилактични прегледи: 635 колеги са посетили прегледите. Противогрипно ваксиниране: 200 души са се ваксинирали противогрипно. Програма в помощ на служителите: ползва се интензивно.