Проект - ИТ Таланти

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

ИТ Таланти е неправителствена организация основана през 2013 година, като инициатива на Империя Онлайн с цел да създаде голям набор от добре квалифицирани кадри в ИТ Индустрията. Курсът е с продължителност средно 5 месеца, като кандидатите преминават през няколко интервюта. Обучението е напълно безплатно и целта му е да осигури теоретични и практически познания на най-високо ниво, предлагайки кариерен старт на завършилите кадети. Вече 7 години спомага за увеличаването на ИТ специалистите в страната и стимулира българската ИТ индустрия – един от най-бързо развиващите се сектори. Искаме да променим България и да докажем, че тук също има можещи и конкурентно способни програмисти със знания на световно ниво.

целева група

ИТ Таланти се стреми към стимулиране и подпомагане на сектора. Успешно завършилите курсисти получават възможност за работа във водещи IT компании в България. Всяка година 150 кадета завършват успешно академията от различни възрастови групи. Подходящи са за хора както с малко опит, така и за такива, които тепърва ще навлизат в този сектор. Инициативата регистрира повече от 2000 кандидати на сезон, от които около 150 биват допуснати да започнат интензивните 5-месечни курсове.

продължителност

Кандидатстването става чрез попълването на кратка регистрационна форма, като продължителността на курса обикновено трае 5 месеца. Групите биват разделени на няколко по 25 души. Формата на обучение по принцип бива присъствена, но в момента се провежда онлайн.

дейности по проекта

Изучаваните езици са PHP Web, Java EE & JavaScript. В първата част на JavaScript се изучават основни програмни конструкции, базови алгоритми и структури от данни. Oбръща се внимание и на основни WEB технологии, като усилено се изучават HTML 5, CSS 3, jQuery, AJAX и HTTP протоколът. Набляга се на обектно-ориентирано програмиране с JavaScript, както и еднa от най-известните библиотеки React JS. Ще се задълбочат знанията по HTML и CSS чрез изучаване на responsive design методологии, Less, Sass и други. При Java EE се изучават основни програмни конструкции, базови алгоритми и структури от данни. Има фокус върху обектно-ориентираното програмиране, Core Java технологии като Threads, Exceptions, Collections. Обръща се внимание на бази от данни, работа с файлове, MVC шаблона за дизайн, създаване на Web приложения и Spring Framework. В PHP курса се набляга на основни конструкции - цикли, масиви, функции, базови алгоритми и структури от данни. Изучават се HTML, CSS и основи на уеб програмирането - HTTP протокола, форми, sessions и cookies, бази от данни и обектно-ориентирано програмиране. Накрая на всеки курс се изработват full-stack курсови проекти, където се прилагат получените знания.

резултати

За последните 7 години успешно обучихме и съдействам за реализацията на над 750 програмисти, които работят в ИТ индустрията у нас. Сред основните предимства на програмата са: напълно безплатното обучение, липсата на изискване за опит и знания в областта и възможността за започване на работа след завършване на курса. По този начин в ИТ Таланти може да се преквалифицирате само в рамките на 4 месеца! Над 90 компании са получили 600+ нови служители за 5 години, като в самата Империя са постъпили над 100 до този момент. Процента на успеваемост при нашите кадети е 98%. Веднага след завършването си започват да работят като програмисти, а конкретно кадетите с Java - 100% от тях започват да работят веднага.