Проект - Киберсигурностт@ и опасностите в интернет

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Целта на проекта е запознаване на младежите с опасностите, които крие интернет и въвеждане в киберсигурността. Учениците са особено уязвими в мрежата, защото са любопитни и ако нямат знанията да се защитават, лесно могат да станат жертва на киберпрестъпления. Интернет е виртуалната версия на улицата. Всичко, което може да се случи в реалния живот с подрастващ, оставен без надзор, може да го сполети и по време на престоя му в световната мрежа. Най-често срещаните рискове, с които се сблъскват младежите, са онлайн тормозът между връстници, педофилията и финансовите престъпления. Провеждането на обучение носи трайни резултати: развиването на умението за разпознаване кое е вярно и кое не в онлайн комуникацията, защита личното пространство, изграждане на доверие между дете и родител/учител.

целева група

Младежи от професионална гимназия „Цар Иван Асен II“ гр. Асеновград

продължителност

1 месец - м. Февруари 2020 г. "Програма за обвързване на професионалното образование с потребностите на КЦМ 2000 Груп от квалифициран технологичен и ремонтен персонал" се осъществява повече от 10 години. Ежегодно се организират модулни обучения, тренинг и изнесени обучения за учениците от ПГ "Цар Ив. Асен II" в сферата на киберсигурност, превенция на насилието, развиване на меките умения- комуникация, работа в екип, творчество, решаване на проблеми, емоционална интелигентност и др.

дейности по проекта

Подготовка на обучението: избор на тема, избор на лектор, договаряне, организация по провеждането – време и място, изготвяне на програма, обратна връзка и мониторинг. В периода 2017-2019 г. са осъществени обучения в следните направления: 2017 г. 1. Тренинг „Ученическо самоуправление“, осъществен на територията на КЦМ АД, по време на който учениците влизат в ролята на одитори по системата 5S. 2. Пътят на метала – пътуващ семинар с посещение на мините на „Горубсо“ Мадан. 3. Лятна академия: обучителен цикъл „Познание, изкуство, спорт – НИЕ срещу агресията“ 2018 г. 1. Емоционална интелигентност и подготовка за първо работно място – 10 месечен коучинг и тренинги за ученици от 11ти и 12ти клас. Обсъждат се теми като развитие на потенциала и креативността, личностни ценности и работа с емоциите. Провежда се за първи път в България. 2019 г. 1.„НЕ на агресията. Нашата сигурност в дигиталния свят“ - обучителен цикъл, 2.„Превенция на насилието и противодействие на престъпността“, обучителен цикъл от 12 лекции, проведени на място в гимназията. 3. "Ние и нашия свят"–извънкласна форма на обучение 4. "Личностно развитие и подготовка за първото работно място"-модулно обучение

резултати

Обучението „Опасностите, които крие интернет пространството. Киберсигурност“ е организирано в обучителен цикъл от 8 лекции, проведени в гимназията в присъствието на училищния психолог, педагози и преподаватели. Обхванати са общо 195 лица, попадащи в целевата група на проекта. Докато входната врата някога е била пречка за насилниците, сега социалните медии им позволяват да следват жертвите си в домовете им. Провеждането на обучение подпомогна формирането на известна интернет култура сред участниците и изграждането на доверена връзка с възрастен-родител или учител. Резултатът от дългогодишното сътрудничество между КЦМ АД и ПГ “Цар Иван Асен II“ и създадените традиции в извънучилищна форма на работа води до формирането на добре подготвени за света извън училище млади хора.