Проект - TELUS Дни на подкрепа 2020 #StayGiving

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Целта на доброволческия проект TELUS Дни на подкрепа 2020 #StayGiving бе да помогнем на едни от най-уязвимите групи хора и семейства чрез доброволчество, дори и в условия на противоепидемични мерки. Целяхме помощта да достигне до едни от най-засегнатите общности от негативните ефекти от ситуацията с COVID-19, оказвайки материална и морална подкрепа, която да бъде навременна и съобразена с техните неотложни и бъдещи нужди. Стремяхме се нашите служители да бъдат максимално ангажирани към каузите, които подкрепихме, като се съобразихме с техните интереси, желания и възможности, като им разказахме и истински истории на хората, на които да помогнем. Неизменна цел за нас бе да осигурим безопасни условия за доброволчество както за доброволците, така и за всички останали участници в проекта.

целева група

Над 400 доброволци помогнаха на над 1000 - 750 бездомни души от страната; 65 деца, лишени от родителски грижи; 50 семейства с деца, живеещи на прага на бедността и чиито родители загубиха работата си вследствие на COVID-19; 57 души, страдащи от тежки неврологични заболявания; 23 деца, чийто близък член на семейството страда от тежко неврологично заболяване; Над 50 малки бездомни кученца в приюта Animal Rescue. Достигнахме до тях чрез неправителствените организации, които им помагат от години.

продължителност

Октомври – декември. Реализирахме доброволческата ни инициатива, която осъществяваме от 2013 г., в нов формат - съобразен с рисковете и ограниченията, наложени от COVID-19, доказвайки, че корпоративното доброволчество може да продължи дори в тези нови условия. Вместо едно голямо събитие, заложихме на множество инициативи, които позволиха включително и работа у дома. Ангажирахме над 400 доброволци в подкрепа на 6 социално значими каузи, като допринесоха с над 6 000 часа доброволчески труд.

дейности по проекта

Основни етапи: Проучване нуждите на уязвимите групи; Проучване доброволческите дейности за реализация в условия на пандемия; Избор на каузи; Подготовка; Активна комуникация с цел ангажиране на служителите и организиране на онлайн работилници за изработка на артикули у дома; Доброволчески каузи и дейности: „Изплети топлина“, изплитане на шалове, шапки и одеяла за около 750 души, останали без дом; „За нашите деца“ и „Светлина за живот“, помощ за хора, страдащи от тежки неврологични заболявания и семейства, чиито родители загубиха работата си заради COVID-19. Служителите разтовариха, сортираха, пакетираха и предоставиха лично до домовете на нуждаещите се пакети с хранителни продукти - общо 2 тона; „Пазаруваме заедно“, доброволците закупиха заедно с 23 деца, чийто член на семейството страда от тежко заболяване, необходими дрехи, обувки и спортни принадлежности; „Раница с чудеса“, доброволците зарадваха 65 деца, лишени от родителски грижи, като персонализираха раници с подаръци и дрехи, осигурени от компанията; „Щастливо куче. Щастлив живот“, доброволците ни разходиха четириногите приятели в приюта в три уикенда, а компанията дари над 1 тон храна и продукти за 50 малки бездомни куч

резултати

Над 1000 стоплени сърца и над 3 тона дарени хранителни продукти на семейства в тежка ситуация, дарявайки спокойствие и вяра в бъдещето в едни от най-трудните месеци от годината, като не забравихме и най-добрия приятел на човека. 65 персонализирани „раници с чудеса“ за деца, за които често забравяме, че са личности със своите мечти и стремежи. Собствена чаша с тяхното име - означава много повече, отколкото можем да си представим. Десетки деца и младежи, които лично избраха своите дрехи и спортни екипи, вдъхвайки им куража, че тяхното мнение и усещане за света са значими, стига да повярват в себе си. Над 400 истински ангажирани служители и повече от 6000 часа доброволен в условия на пандемия доказаха, че подкрепата, която оказахме, бе навременна и релевантна, каквато бе и целта на проект