Проект - “Хаос Груп срещу Covid-19, в партньорство с проект #ЗаДоброто и фондация BCause”

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Солидарността и разбирането, че всички сме свързани като част от обществото, в което живеем и работим, е основната движеща сила зад проекта. Той е споделена инициатива на ръководството и служителите в Хаос Груп, в която мобилизирахме ресурсите си и си партнирахме с инициативата #ЗаДоброто и фондация BCause. Целта беше да наберем средства и бързо и ефективно да отговорим на неотложните нужди на здравни заведения от техника, предпазни средства и консумативи, в очакване на срещата им с COVID-19.

целева група

Основна целева група са болнични заведения в страната, медицинският персонал и пациентите. Искахме да откликнем и на нуждите в по-малки населени места, освен на неотложните нужди на големите болници в София. Вторична целева група са служителите на Хаос, чиято масова подкрепа искахме да привлечем.

продължителност

В настъпилата внезапно епидемична ситуация беше важно действията да бъдат бързи и адекватни. Стартирахме проекта малко след обявяването на извънредното положение през м. март. Продължихме активната работа до края на юни 2020.

дейности по проекта

Проектът включва: - Уточняване на критерии за работа - търсеха конкретни нужди на болници, вкл. и на такива “извън светлините на прожекторите”. - Финансиране - компанията дари 200 000 лв., а по инициатива на техни колеги проведохa вътрешна дарителска кампания и през Платформата.бг събрахa още 23 560 лв. Колегите им бяха ангажирани текущо чрез редовна комуникация за целите и текущите резултати, информация за доброволчески акции и предложение за организационна подкрепа, при необходимост. - Закупуване и доставка на крайно необходима техника, консумативи и защитни средства, според конкретните нужди на 50 болници в страната, в условията на ограничена наличност. Ефективното разпределение на средствата беше възможно чрез постоянния контакт на Проект Задоброто с болници, лекари и доставчици и гъвкавия начин на работа. Подкрепиха и партньорите си в сферата на образованието - 137 университета от цял свят получиха 5 800 безплатни лиценза за продукти за компютърна графика на стойност около 1 млн. лв.

резултати

Със събраните 223 560 лв. осигурихме навременна помощ в кризисен момент на 50 болници с дарените 9 респиратора, ремонт на 1 използван респиратор, 5 инфузионни помпи, 5 мед. монитора, 1 ЕКГ машина - за нови КОВИД-19 отделения, 9 300 маски с висока защита. При избора на техника водещи бяха спешността, ефективността цена-качество и лесната бъдеща поддръжка.