Проект - Безплатно тестване на медицински специалисти от първа линия за COVID-19

Компания

Категория

Награда за маркетинг, свързан с кауза

Описание на проекта

цел на проекта

В началото на настъпилата пандемична обстановка, от месец април, когато все още нямаше много добра организация за тестване на медицинските работници на първа линия за COVID-19, лабораторията предостави по 200 безплатни теста на месец за лекари и мед. сестри. През април 2020 тествахме безплатно лекарите от Спешна помощ на УМБАЛ Царица Йоана - ИСУЛ, 2ра МБАЛ в София, болници в Стара Загора, Добрич и Варна. И до днес лабораторията предлага 40% отстъпка от цената на тест за всеки лекар и 20% отстъпка за всяко друго медицинско лице. Заявили сме готовност за съдействие на Български лекалрски съюз за безвъзмездна лабораторна помощ при нужда.

целева група

Целева група: лекари и мед. сестри работещи на първа линия по време на пандемичната обстановка. Достигане до групата: предоставяне разпрастранение на съобщение, чрез Български лекарски съюз до всички болници в страната.

продължителност

Проектът започна с въвеждането на карантина през 2020 заради световната пандемия и разпространението на заразата и в България. От април месец 2020 и до днес лабораторията продължава кампанията си да помага на медицинските екипи и да предлага помощ при нужда.

дейности по проекта

Дейностите по проекта са: 1. изпращане на информация до медиите в цялата страна 2. изпращане на информация до Български лекарски съюз 3. поставяне на информация на сайта на лабораторията 4. поръчка и организация на необходимите реактиви, консумативи и др., с които лаборатория да извърши необходимите тестове Разходите за всичко по проекта са за сметка на лабораторията и не е търсено външно финансиране.

резултати

Предоставените базплатни тестове дадоха възможност още в началото на пандемията медицинските лица да се погрижат за здравето си и това на семействата си. Не е възможно да се предостави точна бройка на извършените безплатни тестове, както и бойка направените с отстъпка, но за периода април 2020 - декември 2020 извършените тестове е са над 1000.