Проект - Моите първи стъпки в Металургията

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Целта на проекта е да се предостави възможност на ученици и студенти, които получават теоретичната си подготовка в настоящия момент, да придобият практически опит в реална работна среда. Следвайки политика на тесни взаимоотношения между бизнеса и образованието и принципите си за принос и ангажираност към обществото, проект „Моите първи стъпки в металургията“ насърчава професионалното развитие на младите хора и е предпоставка за успешен старт за бъдеща професионална реализация. Младежите имат възможност да попаднат в модерна и иновативна среда, а част от практическите умения, свързани с уникалната инсталация на новия оловен завод, не могат да бъдат усвоени другаде по света.

целева група

- Младежи от професионалните гимназии „Цар Иван Асен II“ гр. Асеновград, „Професионална гимназия по електротехника и електроника“ гр. Пловдив и „Професионална гимназия по механотехника“ гр. Пловдив, навършили пълнолетие (завършили 11 и 12 клас). - Младежи от университетите „Технически университет-София“, филиал Пловдив и „Пловдивски университет“, без значение от курса на обучение.

продължителност

м. Юли - м. Септември 2020 г. Програмата за стаж и практика се осъществява повече от 10 години. Първоначално е насочена към ученици от ПГ „Цар Иван Асен II“. Преди 2 години нейния обхват се разширява и са включени още 2 професионални гимназии, както и 2 университета.

дейности по проекта

Проeкта се провежда ежегодно, в рамките на 3 месеца: юли-септември. - Начало на кампанията – участия в кариерни форуми и т.н.; - Обработка на документи и подбор; - Администриране – трудови договори, провеждане на инструктаж и т.н.; - Изготвяне на индивидуални планове с цели, обвързани с придобиването на нови знания и умения; - Практика. Въвеждане в реалния работен процес; - Провеждане на заключително интервю и обратна връзка; - Мониторинг.

резултати

Проектът „Моите първи стъпки в Металургията“ е разпознаваем сред младите хора в Пловдив и областта. Освен практическите умения, по време на програмата участниците усвояват и ценни работни навици, а това носи позитиви за по-качествения пазар на труда като цяло. Стажантите и практикантите са равноправни участници в трудовия живот на компанията. Стажът им се зачита за трудов и осигурителен, наравно с трудовото възнаграждение се възползват от всички социални придобивки, които компанията осигурява на своите работници и служители. Те се ползват с преференции, когато решат да кандидатстват за работа в КЦМ АД. Свежите сили и ентусиазъм, които внасят стажантите и практикантите по време на своя престой, носят вдъхновение на екипите в компанията.