Проект - Радио-телевизионен център

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Целта на проекта за Радио-телевизионен център е да повиши качеството на образованието в сферата на изкуствата, да засили практическата форма на обучение, като комплексът се превърне в платформа за създаването на идеи и контакти между студенти, преподаватели и външни продуценти и творци. Модерният РТЦ, изграден и оборудван по последните световни тенденции в областта на производството на аудио-визуално съдържание, продължава линията на НБУ за комбиниране на теоретическата подготовка на студентите с практическа. Учебното и творческо пространство подпомага изграждането на твърди и меки умения сред студентите на НБУ. Реализацията на аудио-визуални продукции, организирането на фестивали, семинари и форуми с участието на външни продуценти, автори и бизнес организации, дават възможност на с

целева група

Проектът е насочен както към вътрешната публика, в която влизат студентите и преподавателите от програмите по кино, анимационно кино, журналистика, реклама, фотография, тонрежисура, музика, театър и др., така и към външни аудитории. Дейностите, които предлага РТЦ на НБУ, развиват изградените контакти и създават нови такива с представители на бизнеса и НПО. Привличането на нови партньори и доказани имена от сферата на киното, телевизията, радиото, музиката и театъра за създаването на телевизио

продължителност

Проектът за Радио-телевизионен център на НБУ кореспондира с цялостната философия на Университета да развива личността на студента и да формира предприемчиви, социално отговорни млади хора, подготвени за живот в условията на съвременния свят. Новият РТЦ допълва политиката, която НБУ следва от създаването си преди 30 години до днес, а именно – да насърчава развитието, разнообразието и свободата. Планирането на проекта започва през 2014 г. През 2020 г. година учебният комплекс е открит официално

дейности по проекта

От откриването на корпуса през есента на 2020 г., стотици студенти от няколко департамента на НБУ се включиха в обучения и вътрешни проекти. След отмяна на ограниченията, наложени от пандемията, дейността на РТЦ ще бъде насочена и към развитието на външни продукции, в които ролята на НБУ ще е като копродуцент, съавтор или подизпълнител. Участието на студенти в тях ще повиши качеството на практическите им умения и ще послужи за база на бъдещата им професионална реализация. Към момента в телевизионното студио на РТЦ са реализирани идеи на студенти и преподаватели, сред които студентското предаване „Професия: Студент“, с участието на министъра на образованието Красимир Вълчев и водещи експерти. Продукцията поставя на фокус качеството на висшето образование в България и перспективите за развитие на младите хора. Предаването е излъчено в YouTube канала и в социалните мрежи на НБУ. В модерното тв студио са заснети 12 епизода от предаването „Времето на Европа“, проект на политолога и преподавател в НБУ доц. д-р Антоний Гълъбов. Продукцията акцентира върху европейската проблематика чрез интервюта с различни експерти. Сред гостите на доц. д-р Гълъбов е и еврокомисарят Мария Габриел. 12-т

резултати

Наличието на РТЦ повиши интереса на кандидат-студентите към различните специалности, които предлагат департаментите по изкуства на НБУ- „Кино, реклама и шоубизнес“, „Музика“, „Театър“, „Медии и комуникация“ и др. Успоредно с това модерната база вдъхнови студентите за реализацията на иновативни аудио-визуални проекти. Вследствие на публичната информация за РТЦ и активностите на Университета, през последните месеци, доказани имена от сферата на изкуството и бизнеса проявяват интерес за сътрудничество с НБУ с цел създаване на съвместна продукция. Осъществени са контакти и с различни продуценти за безвъзмездно реализиране на аудио-визуални продукти със социална насоченост от студенти и преподаватели на НБУ.