Проект - Избери, за да помогнеш

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Основна цел на „Избери, за да помогнеш“ вече 12 години е да оказва реална помощ за важни за обществото здравни, социални, културни и екологични каузи. Чрез специалната онлайн платформа за дарения - izberi.rbb.bg, служителите на банката и външната публика могат лесно да дадат своя принос за реализирането на включените в кампанията проекти. Инициативата продължава да работи и в посока стимулиране развитието на благотворителността и дарителството като морална ценност у служители и клиенти – вторичният таргет на кампанията.

целева група

„Избери, за да помогнеш“ ангажира активно както служителите на банката, така и външната аудитория, с цел да стимулира дарителството в обществото. Всяка година кампанията подкрепя проекти за решаване на проблеми по най-актуалните обществени здравни, социални, културни и еко въпроси. През 2020 г. кампанията беше проведена през м. март (в извън обичайния си период), с цел подкрепа на болниците и медиците на първа линия в борбата с Covid-19.

продължителност

През 2019-та се проведе 11-то издание на „Избери, за да помогнеш“. Ежегодно кампанията протича от м.ноември на текущата година до м.септември на следващата, но поради пандемията, 12-то издание на кампанията бе иниицирано през м.март'2020 г. и продължи до м. юни, докогато постъпваха дарения не само от служителите на банката, но и от широката общественост.

дейности по проекта

Организирани са следните събития за отразяване на резултатите от кампания: откриване на спортна площадка за деца и младежи с увреждания в Димитровград; откриване на образователен център в Национален Етнографски Музей-със средства на банката е създадена зала "Малък Змей"; откриване на обновения детски отдел на библиотеката в Кърджали за по-пълноценно интегриране на деца и младежи със специални образователни потребности; откриване на специално оборудвана стая за развитие на деца със сензорни, езикови и говорни нарушения в Детска градина „Слънчице“, гр. Мездра; събитие с ученици от Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, град Петрич - среща на поколенията,с цел приемственост в обичаите, представени Народно читалище „Просвета -1928“-с.Габрене; осъществяване на безплатни диагностично-консултативни дейности от МУ-Варна, за хора, които имат проблеми със съня; откриване на Център за еднодневен отдих „Козя стена“, разположен в Национален парк „Централен Балкан"; проведен е семинар за клиницисти, осъществяващи първи контакт с пациенти с висок риск за белодробен карцином. Осъществени са и редица доброволчески акции (вж.приложената презентация)

резултати

Брой подкрепени проекти 2019 г. – 23; от началото на кампанията – 283 проекта Брой участвали служители 2019 г. – 1718; среден брой участвали служители – 2 134 Дарена сума от Райфайзенбанк 2019 г. – 184 276 лв; от началото на кампанията – 2 516 515 лв Дарена сума от служителите 2019 г. – 38 289 лв; от началото на кампанията – 564 059 лв Дарена сума от външни дарители 2019 г. – 38 330 лв; от началото на кампанията – 497 251 лв Общо дарена сума за 2019 г. – 260 895 лв; За 2020 г.- 328 180 лв; ОБЩО ДАРЕНА СУМА от служителите, от банката и от външните дарители за периода 2009 – 2020 г. – 3 577 825 лв izberi.rbb.bg/rezultati