Проект - Avon мисия срещу насилието над жени

Компания

Категория

Награда за маркетинг, свързан с кауза

Описание на проекта

цел на проекта

Кампанията цели да привлече внимание към един познат, но неизказан социален проблем – домашното насилие.Всяка година хиляди жени стават жертва на насилие от страна на партньор. Чрез анализ на ключови думи в Google установихме, че всъщност тези жени търсят помощ в Google, а не при специалист. Затова създадохме Google Search реклами, които се появяваха само пред конкретни изрази, които пострадалите от насилие търсят: „мъжа ми ме бие“ „нормално ли е той да ме удря“ и др. Всяка от тези реклами водеше до видео с психолог, който призовава зрителите да потърсят помощ на специализирана гореща линия за пострадали от насилие 080011977 Във втората фаза се насочихме към по-широката публика с призив за подкрепа на каузата срещу насилието чрез поръчка на продукт от благотворителната серия на компания

целева група

По предварителни данни месечните търсения на ключови думи, които конотират домашно насилие надвишаваха 3200. Затова по повод Международния ден за борба с насилието над жени 25.11., подготвихме кампания с фокус върху контекстуално достигане на две аудитории: 1. пострадали от домашно насилие, за да ги насърчим да потърсят помощ от специалист и 2. широката аудитория, за да повишим осведомеността по проблема и да предизвикаме желание за подкрепа на каузата чрез поръчка на благотворителен продукт

продължителност

Avon е компания целогодишно ангажирана с каузата срещу домашното насилие и осигуряване на подкрепа на жените, засегнати от този социално значим проблем. Традиционно през ноември организираме кампании по темата. През 2020 стартирахме комуникация 2 седмици преди Международния ден за борба с домашното насилие 25 ноември – в този период кампанията активно ангажираше както пострадали от домашно насилие, така и широката публика. Кампанията завърши на 10 декември – Международният ден на човешките пра

дейности по проекта

Кампанията се проведе предимно чрез дигитална реклама и външна принт реклама в метрото (11 позиции в периода 16-29 ноември). В активния комуникационен период медийният микс на кампанията съставляваше серия от кратки видеа с психолог, които достигаха до 3552 потребители чрез Google Search Ads. https://www.youtube.com/watch?v=_MtPnjxs5Ew&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=D3WWLDKwWp8&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=UVvZZIbgBQw&feature=youtu.be Паралелно с това друго видео, с апел към широката публика, бе спонсорирано в YouTube като pre-roll реклама, която достигна повече от 24 000 гледания и над 160 000 импресии. https://www.youtube.com/watch?v=5P-8S0aDrJg&feature=youtu.be ПР статии бяха публикувани в 9 различни медии, сред които Glamour, Rozali, edna.bg, Licata na grada, Offnews. Включихме в кампанията също родни инфлуенсъри, като им изпратихме Avon червило с кауза Speak Out с призив да заявят позиция срещу насилието над жени, като 30 от тях споделиха по темата в собствените си социални канали.

резултати

Кампанията достигна 169 000 импресии, чрез серия от дигитални видеа с психолог, заедно с 9 публикации в български медии близко до целевата ни аудитория. Вярваме, че постигнахме следното: - насърчихме жени, пострадали от насилие, да не таят проблема в себе си, а да потърсят професионален съвет на горещата телефонна линия 080011977, съвместен проект на Avon и НПО „Алианс за защита от насилие, основано на пола“. - повишихме доверието в телефонната линия, представяйки едно от ключовите лица, които приемат обажданията и оказват пряка консултация (за справка имаме 584 жени, обадили се на линията за 2020, 86 от тях - през ноември-декември) - дадохме повече гласност на един социален проблем, който все още не се получава достатъчно внимание и остава скрит за обществото.