Проект - Комбинираният социален подход на JTI България

Компания

Категория

Цялостна КСО политика на МСП

Описание на проекта

цел на проекта

Проектите, които JTI България реализира в периода 2019-2021 г., са свързани с проблеми, касаещи възрастни хора в малки населени места, хора с увреждания и околната среда, и целят да подобрят качеството на живота както на засегнатите групи, така и на обществото като цяло. Проектите са резултат на дългосрочна политика, която е приоритет на компанията и на глобално ниво. Проектите целят да окажат подкрепа, която засяга различни групи от хора извън компанията и не дублират финансова подкрепа от страна на институции, а целят да надградят създаденото. Резултатите са постигнати с оптимален бюджет, а фокусът на избрания от компанията подход, е върху постигане на максимален ефект за групите, с които работим, намирайки варианти за комбиниране на финансови дарения, доброволен труд и про-боно услуги.

целева група

Подкрепихме проект "Северозпад" финансово, чрез доброволен труд и с бизнес консултации, насочени към изграждането на устойчив модел на самофинансиране за социалното предприятие, защото както възрастните, така и младите имат нужда от този проект там. Избрахме да подкрепим JAMBA финансово, чрез материални дарения, които да спомогнат за изграждането на кариерен център за хора с увреждания (офис техника и оборудване), защото вярваме, че хората с увреждания заслужават добра среда за обучение.

продължителност

Цялостната политика на нашата компания се ангажира както със защита на човешките права и подпомагане на опазването на природните ресурси, така и с преодоляването на чисто битови проблеми, съществуващи на локално ниво. Проектите, които развиваме в България, са пряко свързани с нашите вярвания като компания, но и като отделни личности. Проектите ни със Северозапад, JAMBA, Държавното горско стопанство, партньорството ни с фондация "Бикоуз" и "Зелени Балкани" продължават вече трета година.

дейности по проекта

Физическите събития, които организирахме във връзка с проекти по корпоративна социална отговорност, са 3. Първото ни социално отговорно събитие, реализирахме съвместно с проект „Северозапад“, където 10 от колегите ни полагаха доброволен труд. Заедно успяхме да почистим двора на мястото, което социалното предприятие получи от община Мездра, за да започне да оперира и да приготвя храната за патронажната кухня. В същия ден, друга част от екипа на JTI беше на Поморийското Езеро (10), а трета част в Пловдив (9). При организирането на инициативите, взехме предвид локациите на колегите ни, с цел да намалим пътуването и да вложим цялата налична енергия в проектите, което със сигурност повиши тяхната ангажираност и превърна доброволческия труд в полезна и приятна част от отговорностите. На Поморийското езеро и в Пловдив, колегите ни се включиха в инициатива по изграждане на къщи и хранилки за птиците, които остават в градска среда и през зимата, която беше организирана със съдействието на партньорите ни от „Зелени Балкани“. В края на 2019 г. заедно със съдействието на Държавното горско стопанство в село Кокаляне, повече от 20 човека от нашия екип заедно засадиха 500 фиданки.

резултати

Чрез финансовите дарения, насочени към проект „Северозапад“ помогнахме частично за запазването на нормалното функциониране на социалното предприятие, а чрез доброволното предоставяне на бизнес консултации и доброволческия труд, положен в полза на проекта, успяхме да спомогнем за неговото бизнес развитие и подобряване на чисто битовите условия на територията на патронажната кухня. Доброволческите инициативи, организирани съвместно с Държавното горско стопанство, партньорите ни от „Зелени Балкани“, „Бикоуз“ бяха насочени изцяло към подобряването и грижата за околната среда. Подкрепата, насочена към Jamba, цели да спомогне на организацията да създаде среда, в която да надгради дейностите и да обучи още повече можещи и желаещи да се включат в пазара на труда хора.