Проект - Детски научен и енергиен център „ПланeтУм“ в гр. Бургас

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

С този проект ще подпомогнем решаването на проблема в образованието и по-специално в STEM (Science, Technology, Engineering, Maths). Проучване на EK от 2017 г. показва, че България е една от страните с най-нисък брой завършили STEM специалности на 1000 души – 20,5% от всички висшисти при средно ниво за ЕС от 25,8%. Развитието на STEM е един от основните приоритети на Shell на глобално ниво. В свят, в който търсенето на енергия ще расте е важно още от ранна възраст да се подготвят добри специалисти, които да търсят нисковъглеродни решения в отговор на нарастващите енергийни нужди. Именно затова Shell подкрепя активно инженерното образование. Един от най-значимите проекти на Shell в STEM образованието в България, е „ПланетУм“. Проектът е и в унисон с програмата за развитие България 2030.

целева група

Българските ученици. Те са на последно място в ЕС по функционална грамотност според резултати от PISA от края на 2019 г. Това означава, че не могат да прилагат ефективно знанията си на практика. „ПланетУм“ ще търси решения именно на този проблем и ще се стреми да подобри връзката между теорията и практиката. Така може да се породи интерес към науката у децата и се поставят основите за изграждането на качествени кадри в сферата и ще има дългосрочни позитивни ефекти и за икономиката и обществото.

продължителност

Подкрепяме социални проекти, които имат устойчив характер и "ПланетУм" е шестият от общо 8 социални проекта, които Shell реализира в България през последните 4 години на обща стойност почти 2 млн. лева. Досега бяха подпомогнати МГУ „Св. Иван Рилски“ и СУ „Св. Климент Охридски“ с реновиране на лаборатории и осигуряване на апаратура. В Несебър и Поморие Shell подкрепи изграждането на детски и спортни площадки, а в Приморско осигури учебно оборудване за местното училище.

дейности по проекта

„ПланетУм“ разполага със STEM зона, където посетителите могат да участват в различни научни експерименти и семинари и да обогатяват знанията си. В STEM зоната ще се организират големи научни събития и обучения, тя ще е място, което създава общности от хора с интереси в науката. Планира се също и организирането на училищни турове и участието на външни лектори. Поради ограниченията свързани с пандемията COVID-19, планираното официално откриване бе отменено. Въпреки това, отварянето на"ПланетУм" бе промотирано широко от Shell в медиите чрез прес съобщения, включително в уебсайта https://www.shell.bg/media/2020/shell-supports-the-establishment-of-the-new-science-and-energy-centre-planetum-in-the-townofburgas.html и фейсбук страницата https://fb.watch/2X-WWuds4G/ Shell представи проекта и на организираната от British Bulgarian Business Association конференция "Business is GREAT - British Success Stories in Bulgaria".

резултати

„ПланетУм“ ще е новата знакова дестинация в Бургас, където всяко дете ще се превърне в изследовател и ще разбере, че науката може да бъде много интересна и дори забавна. В центъра са обособени три зони, сред които „Енергия“, „Откривателство“ и „Иновации“. Над 20 образователни интерактивни инсталации показват на посетителите как се генерира и използва енергията от различните традиционни и възобновяеми източници, запознава ги с някои от откритията, променили света, и им представя интересни и малко познати факти. Най-ценното е, че там децата са не просто наблюдатели на различни процеси, а активни участници в тях. Десетки проучвания и добри практики от страни със силно развити образователни системи показват, че именно ученето чрез игри води до високи резултати в науката.