Проект - Youth Empowered

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Компанията твърдо вярва, че бизнесът трябва да мотивира младежите, като им споделя успешни примери и им дава ценни умения и познания, които ще им помогнат да се подготвят за своята бъдеща кариера. Програмата цели да осигури пълноценна подготовка на младежите в страна за успешно стартиране на кариера, като се фокусира върху развитието на умения сред младите хора, които да им позволят плавното навлизане на пазара на труда след завършване на образованието им, както и успешната им професионална реализация.

целева група

Програмата обхваща младежи на възраст 16-26 години. #YouthEmpowered се фокусира върху три основни целеви групи: ученици в основен етап на образование от училища с висок процент на отпадане от образователната система, ученици в последните години на гимназиално образование (с цел превенция от бъдещо отпадане от образователната система и пазара на труда) и студенти (фокус върху повишаване на мотивацията и квалификацията за успешен кариерен старт).

продължителност

Програмата е дългосрочна и стартира в началото на 2017 г., като до 2025 г. нейна цел е да обучи 1 000 000 младежи във всички 28 страни, част от Групата Кока-Кола Хеленик. България има голям принос за постигането на тази амбициозна цел, като всяка година хиляди младежи преминават през обучителните модули на програмата.

дейности по проекта

Програмата #YouthEmpowered стартира през 2017 г., благодарение на усилията на Системата на Кока-Кола в България и Джуниър Ачийвмънт. Програмата цели да подпомогне младежите в страната и да осигури пълноценната им подготовка за стартиране на кариера и успешна реализация. От началото на програмата до днес над 11 000 младежи на възраст между 16 и 26 г. преминаха през обучения за повишаване на тяхната работоспособност. Като част от цялостната си стратегия за подкрепа на професионалното развитие на младите хора, Кока-Кола в България продължи тази своя подкрепа и по време на COVID-19 ситуацията, като премина изцяло онлайн. В рамките на миналогодишното издание на програмата, над 50 специалисти от бизнеса и образователния сектор се включиха като ментори в редица специализирани уебинари, семинари за кариерно ориентиране и в първата Дитална академия на Кока-Кола в партньорство със SoftUni Digital. Близо 5200 младежи придобиха нови знания за това как да кандидатстват успешно за работа, какви са уменията за успех, как да водят преговори, да управляват време и проекти и какви са тънкостите в създаването и реализирането на стратегиите зад най-популярните безалкохолни напитки в световен мащаб.

резултати

В рамките на петото издание на #YouthEmpowered, 5187 младежи от цялата страна преминаха през обучителни сесии за развиване на личностни качества и бизнес компетенции. Техни ментори бяха 56 доброволци - специалисти от бизнеса, НПО сектора, преподаватели и др. (36, от които – служители на Кока-Кола в България), които се включиха в 184 часа доброволчество. През 2020 г. беше реализирана успешно първата Дигитална академия на Кока-Кола в SoftUni Digital, с която компанията си постави нови амбизиозни цели за повишаване на квалификацията и подкрепа на кариерното развитие на младите хора в България, достигайки и споделяйки опита и знанията на служителите си с все по-голям брой младежи.