Проект - Lidl: Top Employer in action

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Лидл България цели да бъде лидер в ритейл сектора чрез прилагане на устойчиви практики по отношение на своите служители, обществото, околна среда, своите партньори. Интегрираната HR стратегия подкрепя постигането на ключовите цели на компанията като включва активности, които ги адресират, в т.ч. налагане на отличаваща работодателска марка, надграждане на силна лидерска култура, подсигуряване на необходимия човешки капитал в качествено и количествено измерение за обезпечаване на бизнес целите, развитие и ангажиране на служителите, обогатяване на програмите за обучение, за здравен мениджмънт, както и младежките програми. Политиката за управление на служители в Lidl е насочена към създаване на отлична среда за работа и разгръщане на потенциала им.

целева група

Като инвеститор в човешкия капитал с дългосрочни цели целевите групи на Lidl са: - в компанията– близо 3200 служители, за които има програми за развитие и широка система за придобивки, които подобряват качеството на живот и служителското преживяване. - извън компанията ключова целева група са младите хора, които имат възможност да се включат в образователните ѝ програми като дуално обучение, практикантска, стажантска и трейни програми и др.

продължителност

Разбирането на Лидл България за отговорност и устойчиво развитие заляга в бизнес модела на компанията, която инвестира в каузи и политики, които да правят живота по-добър. Създаването на отлични условия за работа и развитие на служителите е дългосрочен ангажимент на Lidl като работодател, който ежегодно се надгражда с допълнителни активности. Реализирането на проекти с образователна насоченост, насочени към младите хора, също е устойчива политика на Лидл България.

дейности по проекта

В цялостния проект за инвестиция в човешкия капитал и условията на труд с много измерения се открояват следните: 1. Кризата с Ковид 19 препотвърди като приоритет грижата за служителите. В кратък срок компанията покри високи стандарти за безопасност, осигури на всички служители иновативен имуностимулант, разработи програма за психологическа подкрепа. Пренесе онлайн онбординга на нови служители, обучения, подбора и участието в кариерни събития. Проведе кампания за благодарност към служителите, вкл. с финансови стимули. 2. Успешно реализирани младежки програми: 7 стажанти разработиха приложими в бизнеса проекти и минаха серия от специални обучения. През 2020 г. успешно завърши първият випуск на Lidl в дуално обучение. 3. Създаване на пълноценна работна среда и грижа за служители, в т.ч. осигуряване на възнаграждения с 52% над средното в страната и богат пакет от придобивки, осигуряване на качествено работно облекло и обувки, и др. Реализира се стратегия за здравен мениджмънт, вкл. с допълнително здравно застраховане, масажни столове във всички локации на компанията и др. 4. Всички служители са включени в система за управление на таланта и различни програми за обучение и развит

резултати

- Служителите са в топ 3 на нива на удовлетвореност сред държавите, в които Lidl присъства – над 90% през 2019 г. (проучване) - През 2020 г. положителен ръст по показателя Net Promoter Scorе - През 2020 г. - сертификати Top Employer България и Top Employer Европа за световно ниво на стандартите за управление и развитие на хора и др. отличия за работодателски практики - Най-желан работодател сред хранителните вериги според работещите и студентите в проучванията Employer of choice и Graduate Survey - Проучване за мерките за Covid - над 90% от служителите ги оценяват като уместни, а 87% смятат, че комуникацията в създалата се ситуация е ефективна - Позитивна обратна връзка от стажанти и дуални ученици за участието им в програмите на Лидл България. Висок интерес за включване в програмите.