Проект - КЦМ Благодетел: мисия „Добрини“

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Често искаме да помогнем, но не намираме време, или не ни достигат финансови средства, за да осъществим своята кауза. Проектът КЦМ Благодетел е създаден, за да удовлетвори потребността на работещите в КЦМ 2000 ГРУП да бъдат участници в заобикалящия ги свят, като се ангажират с обществено полезни дейности и каузи със социална значимост. Освен предоставената възможност за добротворстване в работно време, компанията застава финансово зад благородните начинания на работниците и служителите си – по този начин заедно можем да променим света към по-добро, като допринесем за подобряване качеството на живот и социализацията на деца и възрастни от уязвими групи, за опазване на природата и съхраняване на културно-историческото наследство на България.

целева група

- Деца и възрастни хора в тежко социално положение, настанени в институции - Трайно хоспитализирани деца и възрастни хора - Деца и възрастни хора със специални здравословни и образователни потребности - Опазване на природата и съхранение на природните ресурси - Облагородяване на жизнената среда в градове и малки населени места - Опазване на културно-историческото наследство

продължителност

Проект КЦМ Благодетел се осъществява целогодишно. През 2020г. са осъществени 3 проекта, насочени към деца в тежко социално положение, трайно хоспитализирани деца и към съхранение на българщината и облагородяване на средата. През 2019г. са осъществени 5 проекта, насочени към опазване на културно-историческото наследство, към деца и младежи в тежко социално положение, трайно хоспитализирани деца, социална интеграция и оказване на материална и духовна подкрепа на хора с физически увреждания.

дейности по проекта

1.В ЦНСТ „Детска къща“ живеят деца на възраст от 3 до 12 години, чиито родители не могат да полагат грижи за тях или грижата, която полагат, поставя в риск здравето и живота им. По проекта бяха закупени, подвързани и доставени на децата от ЦНСТ 74 бр. задължителни учебни помагала от 1 до 4 клас, които не се поемат от държавата. 2.Сдружение „Образование и здраве“ е НПО в обществена полза. Доброволците им работят ежедневно с трайноболни деца с онкологични, неврологични и др. заболявания от 1 до 12 клас, настанени в Клиника по педиатрия към УМБАЛ Св.Георги-Пловдив. По проекта бяха закупени творчески материали, помагала и настолни игри, които в допълнение на учебния процес и с цел разнообразяване потискащото болнично ежедневие, да подпомогнат организирането на творчески работилници. 3.През 2020 г. НЧ „Христо Ботев“ празнува 115 години от създаването си. В рамките на проекта бе изградена система за видеонаблюдение, с оглед честите набези върху сградата на читалището. Бе поръчана специална пейка под формата на книга със стихове на Христо Ботев, която се превърна в атракция сред децата от Пловдив.

резултати

Децата, настанени в ЦНСТ, не са благословени с възможностите, които в едно средно статистическо семейство се приемат за даденост. Беше важно учебните помагала да бъдат доставени навреме, за да не се прекъсва учебния процес на учениците, а и да бъде запазено достойнството на децата-да не бъдат подигравани в училище във връзка с финансовото положение, в което се намират. Организирането на арт занимания за трайно хоспитализираните деца е важно допълнение към лечебния процес–изкуството спомага да се даде пространство на вътрешните емоции и чувства, с които се сблъскват децата в болничната обстановка. Освен творчески материали,бяха осигурени и настолни игри, с които да се разнообразява болничното ежедневие. Новината за уникалната пейка-книга със стихове привлече много нови деца в читалището