Проект - Умници гладници

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Проектът адресира темата за здравословното и балансирано хранене. Затлъстяването, неправилното хранене и липсата на физическа активност са сред основните проблеми, пред които са изправени малчуганите в днешно време. Формирането на правилни хранителни навици е от изключително значение за децата в ранна възраст, като родителите и учителите имат основополагаща роля в този процес. С оглед на тези факти, Лидл създаде инициативата „Умници гладници“. Тя е насочена към децата от 1-ви до 4-ти клас и цели по забавен и интересен начин да представи темата за здравословно и балансирано хранене в училище. „Умници гладници“ се реализира в партньорство с Асоциация „Родители“ и със съдействието на Министерство на образованието и науката.

целева група

Преки и непреки ползватели са учениците, учителите и родителите от пилотните три града, в които се проведе инициативата - София, Пловдив и Варна. Достигаме до тях чрез провеждане на информационни срещи за учители; специално разработено помагало, с насоки за разработване на урок по балансирано и здравословно хранене; ПР активности; видеа с шеф Манчев и шеф Шишков и кампания в социалните медии. Чрез инициативата достигнахме 250 учители и 900 ученици, както и техните семейства от трите града.

продължителност

Тематa е част от усилияta на Лидл да помага на родителите в грижата за техните деца, тяхното пълноценно израстване и развитие, както и да допринася за балансираното детско хранене. Лидл работи в тази посока повече от 5 години, като е реализирала следните проекти: кулинарно междучасие Манджицу, Lidl неделя в Музейко, и издаване на първата детска кулинарна книга. Като продължение на тези проекти, Лидл стартира „Умници гладници“, като нейното първо издание приключи през 2020 г.

дейности по проекта

Инициативата включи следните етапи и активности: 1. Създаване на специален материал за здравословно и балансирано хранене от проф. Людмила Иванова. Вижте материала тук: https://bit.ly/3f2VeNa 2. Провеждане на серия от информационни срещи от Асоциация „Родители“ за учители: 250 присъствали учители от 100 училища в София, Пловдив и Варна 3. Обявяване на конкурс за най-забавен и полезен урок за здравословно и балансирано хранене 4. Провеждане на самите часове по здравословно и балансирано хранене, като в резултат са обхванати 900 ученици 5. Експертно жури селектира 15-те най-добри уроци, като отличи 7 софийски, 5 варненски и 3 пловдивски училища. 6. Чрез специален видео поздрав шеф Манчев и шеф Шишков поздравиха отличените учители и техните класове 7. Като финална стъпка е издаден сборник в 5000 тираж, съдържащ най-добрите 15 урока в помощ на учители. Той е предоставен на всички училища в страната. Сборникът е достъпен и онлайн на: https://bit.ly/3o0BoHj Комуникация за конкурса: В рамките на инициативата са реализирани 8 прессъобщения, със 148 публикации; 2 интервюта и 2 видеа от Манчев и Шишков.

резултати

Чрез създаването на специалния сборник и разпространението му във всички училища в България, както и наличието му онлайн инициативата успя да помогне на учителите по структуриран и интересен начин да въведат темата за балансираното хранене в училище. Инициативата предостави експертна информация и ресурси на началните учители, чрез които те да създадат основа по темата за балансираното хранене и да я представят по интригуващ на начин на децата. Учениците от своя страна увеличиха знанията си в тази посока, а интерактивната методика провокира още повече техния интерес. Акценти от уроциte: Изготвяне на кулинарна книга и филм с рецепти; Организиране на център по Кулинарно изкуство; Организиране на работилница за хранене с победителя от първия сезон на MasterChef