Членове

Ей Джи Кепитъл


уебстраница

Ей Джи Кепитъл

Ей Джи Кепитъл АД е дружество, което инвестира и развива компании, предлагащи услуги в различни пазарни сегменти – недвижими имоти, инвестиции, аутсорсинг. В групата на Ей Джи Кепитъл АД влизат водещите на пазара компании, специализирани в областта на управлението и предлагането на недвижими имоти – както за частни, така и за корпоративни клиенти, асет мениджмънт, фасилити мениджмънт, финансово посредничество и консултиране, събиране и управление на вземания, call center и телемаркетинг, пазарни оценки на активи и застрахователни услуги.