Членове

БАПРА (Българска асоциация на PR агенциите)


уебстраница

БАПРА (Българска асоциация на PR агенциите)

Българската асоциация на PR агенциите е създадена, за да обедини пазара на предлаганите комуникационни услуги в България. В нея членуват най-авторитетните професионални компании в тази област. Основните цели на асоциацията са да открои истинските професионалисти в областта на комуникациите, да осигури тяхното представителство както пред гилдията, така и пред институциите.

Всички компании, които членуват в асоциацията, приемат Етичния кодекс, гарантират прозрачна и почтена дейност, висок професионализъм и лоялно отношение както към клиентите, така и към своите колеги. Асоциацията има различни дейности, част от които са: организиране на авторитетните бизнес награди BAPRA Bright Awards, професионални събития, форуми и образователни програми.