Членове

Елтрак България


уебстраница

Елтрак България

Елтрак България е официален дилър на технологичния лидер Caterpillar за строителна и минна механизация, дизелови и газови двигатели, генератори и кари, признати в целия свят като най-производителни и надеждни. Компанията е и официален дистрибутор на двигателите Perkins. Създадена през 1992 г., Елтрак България е един от първите частни вносители на строителна и минна техника за страната. Освен продажбата на нови и употребявани машини, компанията предлага и услугата за отдаване на оборудване под наем.
Търговската, складовата и сервизната база на Елтрак България е с центрове в София, Варна, Бургас и Стара Загора. Екипът на компанията е съставен от над 80 квалифицирани специалисти, чието обучение и практика следват стандартите на представляваните марки и утвърдените европейски тенденции и опит. В отговор през 2009 г. Елтрак България е сертифицирана по ISO 9001:2008.
Сервизът на Елтрак България предлага напълно затворен цикъл от гаранционна и извънгаранционна поддръжка. При извършването на услугата се следват инструкциите на производителите и се влагат оригинални резервни части и консумативи. Сервизната база в София е разположена на 1200 кв. м площ. Извън центровете на компанията 15 мобилни сервизни специалисти с напълно оборудвани автомобили покриват територията на страната и осигуряват техническата изправност на машините и на самите работни площадки.
Модерната складова база за резервни части на Елтрак България поддържа в наличност над 10 000 типочасти.