Членове

Амджен България ЕООД


уебстраница

Амджен България ЕООД

Амджен е отдадена на разгръщането на потенциала на биологичната наука за пациентите, страдащи от сериозни заболявания, като открива, разработва, произвежда и доставя иновативни лекарства за хуманна употреба. Този подход почива върху използването на такива инструменти като най-високите достижения на човешката генетика за разгадаване на сложната природа на заболяванията и разбиране в дълбочина на основите на човешката биология.

Амджен насочва своите усилия в сферата на незадоволените медицински нужди и използва своя експертен опит в областта на биологичното производство за намиране на решения, които повлияват здравословното състояние и чувствително подобряват качеството на живот. Пионер в областта на биотехнологиите от 1980 г., Амджен се разраства и превръща в най-голямата независима компания за биотехнологии в света с милиони пациенти във всички краища на планетата, разработвайки поредица от лекарства с революционен потенциал.