Членове

БНП Париба


уебстраница

БНП Париба

БНП Париба С.А. – клон София е търговска и инвестиционна банка в България. Тя работи с големи и средно големи предприятия, функциониращи в основните сектори на икономиката. Клиентите получават различни услуги в търговската и инвестиционната сфера, както и финансови решения, включващи професионални съвети. БНП Париба има представителство в България от 1994 г. Освен това присъства на българския пазар на живото- и кредитно застрахователната дейност чрез “Кардиф България”. Друго дружество е това на БНП Париба Лични Финанси, което е водещо в сферата на бързото кредитиране в България.