Членове

АИЕСЕК България


уебстраница

АИЕСЕК България

АИЕСЕК притежава 60 години опит в развитието на високопотенциални младежи в глобално мислещи и отговорни лидери.

С присъствие в повече от 110 страни и територии и с повече от 60 000 члена, АИЕСЕК е най-голямата организация ръководена от младежи в света. АИЕСЕК е съсредоточена в предоставянето на платформа за развитие на лидерските качества в младежта чрез възможности за участие в международни стажове, ръководене на екип и възползване от международна обучителна среда.  Това, което прави АИЕСЕК уникална организация, е опитът, който предоставя на членовете си. АИЕСЕК е ръководена единствено от млади хора – за млади хора.

Членовете ни са част от вълнуваща и мотивирана глобална мрежа. Те са способни да допринесат за социална промяна, докато опознават собствената си визия за добро въздействие върху обществото.

Подкрепени от хиляди организации партньори навсякъде по света, които разчитат на АИЕСЕК за подкрепа в развитието на младежта и за достъп до топ таланти чрез глобалната ни стажантска програма.

Нашите алумни са лидери в много организации и общности. Те използват опита, уменията и вдъхновението, които са развили благодарение на АИЕСЕК, за да бъдат т.нар. агенти за  позитивната промяна в днешното общество.

В момента в света АИЕСЕК има 60 000 члена и над 945 000 алумни. Можете да научите повече за тях от техните истории.