Членове

Пощенска банка


уебстраница

Пощенска банка

Пощенска банка, чието правно име е Юробанк И Еф Джи България, е водеща универсална банка в България, предлагаща широка гама от банкови услуги: различни видове сметки и депозити; потребителски заеми, ипотечни заеми; специални продукти за финансиране на малки и средни предприятия и предприемачи; корпоративни кредити; взаимни фондове; инвестиции и парично управление; сделки с валута; кредитни и дебитни карти; банкови гаранции и акредитиви; търговия с ценни книжа и дейности по търговско финансиране.

Банката има близо 10% пазарен дял, персонал от над 2800 служители и клонова мрежа с близо 200 обекта в цялата страна.

Пощенска банка е член на Юробанк груп - европейска банкова организация с 73,6 млрд. евро активи (към Q112), която предлага универсално банкиране в осем страни. Юробанк е втората по големина банка в Гърция, с водещи позиции в България, Румъния и Сърбия. Банката предлага различни услуги за управление на финанси в Кипър, Люксембург и Лондон и присъства и на банковия пазар в Украйна.

Допълнителна информация за Пощенска банка можете да намерите на www.postbank.bg. Информация за Юробанк груп – на www.eurobank.gr.