Членове

СИБАНК


уебстраница

СИБАНК

СИБАНК е динамично развиваща се търговска банка с над 20-годишен опит в предлагането на пълната гама от банкови  и финансови услуги и продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предприятия. Разполага с широко разгъната клонова мрежа в цялата страна и непрекъснато инвестира в обновяването и разширяването й. Същевременно банката отговаря на съвременното търсене, развивайки дистанционните  канали за дистрибуция.

КВС присъства в българския банков сектор от 2007 г. със своето дъщерно дружество СИБАНК. Интегрирането й с другата компания на групата в България - ДЗИ, позволява прилагането на иновативен подход в предлагането на нови за българския пазар банково-застрахователни продукти и услуги.

През 2017 г. белгийската банково-застрахователна група KBC Груп придобива ОББ. След предстоящото обединение между СИБАНК и ОББ новата обединена банка ОББ ще бъде третата най-голяма банка в България по отношение на активи от около 5.1 млрд. евро, с пазарен дял от приблизително 11%.

Заедно, СИБАНК, ОББ и дъщерните й дружества, и ДЗИ ще се превърнат в най-голямата банково-застрахователна група в България, един от основните пазари за КВС Груп. Вследствие на това КВС Груп ще стане активна и на лизинговия пазар, а също и на пазара на управление на активи и факторинг в България, като ще предлага на своите клиенти пълния набор от финансови услуги.

СИБАНК  ЕАД притежава пълен банков лиценз. Действа като лицензиран инвестиционен посредник и извършва всички дейности, посочени в Закона за кредитните институции.